Op advies van FOSAG heeft de Minister van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid besloten de premies voor het
wachtgeldfonds WW Schilders in 2007 te verlagen. De hoge premie
voor arbeidscontracten korter dan een jaar daalt van 12,5% naar
7,64%. De lage premie voor langere contracten gaat van 2,5% naar
2,25%. FOSAG ziet deze daling als een signaal dat de
winterwerkloosheid daalt.

De lagere premies voor 2007 zijn mogelijk
gemaakt door de lagere verwachting op instroom van werklozen in
2007 door het UWV (UWV, Premievaststelling sectorfondsen 2007
sector 56 schildersbedrijf).

FOSAG vindt de lagere premie voor
kortlopende contracten goed voor de bedrijven in de schilders- en
onderhoudsbranche. Met name in de mobiele
metaalconserveringssector, waar het bijna onmogelijk is om in de
winter door te werken, is de verlaging van de premie voor de
contracten korter dan een jaar een verlichting.

bron:Fosag