Grote grazers. Je komt ze tijdens een wandeling of fietstocht steeds vaker tegen. De foto-expositie Grote Grazers van Fokko Erhart geeft een impressie van het leven van runderen en paarden in natuurgebieden en hun rol als grazer hierin.

Een leven dat niet geregisseerd wordt door mensen maar door de vrije natuur. Dat is namelijk het verschil tussen een grote grazer en gehouden dieren: zelf bepalen wat, wanneer en waar je wilt eten. Leven in zelf te kiezen groepen, die verschillen in leeftijd en geslacht. Omdat ze het hele jaar buiten staan, hebben de dieren een groot effect op de planten- en dierenwereld. Grote Grazers is in het Natuurmuseum Nijmegen te zien van 1 juli tot en met 28 augustus 2005. Op vrijdag 1 juli om 16.00 uur vindt de opening van de expositie plaats in het Natuurmuseum Nijmegen.

De gefotografeerde paarden zijn allen Koniks. Het oorspronkelijk wilde paard, de Tarpan, is slechts 100 jaar van het toneel verdwenen is. De beelden van de runderen beslaan verschillende rassen. Voor het rund is het langer geleden dat de oorspronkelijk soort, het Oerrund, is uitgestorven. Toch leven de genen van het oerrund nog voort in vele runderrassen in Europa zoals de uit Schotland afkomstige Galloway- en Hooglander-runderen, de Hongaarse Stepperunderen en verschillende mediterrane rassen. In de Oostvaardersplassen leven grote groepen Heckrunderen, vrijwel zonder de hulp van mensen. Dichter bij huis, in de Beuningse uiterwaarden, leven Brandrode runderen. In de expositie is ook aandacht voor de effecten van begrazing. In het vroege voorjaar verandert kort grazige plantengroei naar ruigtes met bloeiende bloemen in de zomer. Op de lange duur veranderen graslanden in gevarieerde parklandschappen waar bosjes en grazige stukken elkaar afwisselen.

De interesse voor grote grazers gaat voor Fokko Erhart terug tot 1995. Toen is hij als beheerder in dienst gekomen van Stichting Ark, die Konikpaarden en Gallowayrunderen laat grazen in gebieden van Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort. Recentelijk is daar, onder de rook van Nijmegen liggend, de Stadswaard aan toegevoegd. Aanvankelijk fotografeerde Fokko Erhart de ontwikkelingen van landbouwweiden naar natuurgebieden. Door de vele enthousiaste reacties die hij kreeg op zijn foto�Ts, is hij sinds 2003 als freelancer gaan werken. Nog steeds trekt hij er regelmatig op uit om foto�Ts te maken van de ontwikkelende natuur in de Gelderse Poort.

bron:Natuurmuseum Nijmegen