In het aangifteprogramma Inkomstenbelasting 2004 van de Belastingdienst
zit een fout. Woningbezitters die vallen onder de bijleenregeling
krijgen hierdoor een lagere eigenwoningschuld op hun nieuwe woning en
kunnen als gevolg daarvan minder rente aftrekken, terwijl zij wel recht
op die aftrek hebben. Vereniging Eigen Huis heeft om opheldering
gevraagd bij het Ministerie van Financiën. Het ministerie heeft
inmiddels laten weten dat deze fout gerepareerd zal worden door een
besluit waar belastingplichtigen eventueel met terugwerkende kracht een
beroep op kunnen doen.
 
 
Een eigenwoningbezitter valt de bijleenregeling als hij na 1 januari
2004 een andere woning heeft gekocht en/of zijn woning heeft verkocht.
De bijleenregeling houdt in dat de overwaarde van de oude woning moet
worden gebruikt voor de aankoop van de nieuwe woning. Gaat iemand toch
een financiering aan voor het bedrag van de overwaarde dan is
renteaftrek over dat bedrag niet mogelijk. De aankoopkosten van de
nieuwe woning mogen in het aangifteprogramma worden opgeven. Dergelijke
kosten verminderen het bedrag aan overwaarde dat volgens de
bijleenregeling in de volgende woning moet worden ingebracht. De
rekenhulp en de helptekst in het aangifteprogramma geven echter
onterecht aan dat kosten van geldlening, zoals notariskosten en
taxatiekosten die gemaakt zijn in verband met de financiering, geen
aankoopkosten zijn. Dit zou betekenen dat eigenwoningbezitters voor hun
nieuwe woning een lagere schuld krijgen waar zij de rente over kunnen
aftrekken. In een eerder genomen besluit uit 2001 is echter bepaald dat
dergelijke kosten wel met renteaftrek meegefinancierd kunnen
worden.   
 
VEH heeft deze onjuiste toepassing van het besluit aangekaart bij het
Ministerie van Financiën. Het Ministerie heeft aangegeven dat deze fout
gerepareerd zal worden. Belastingplichtigen die hun aangifte reeds
verstuurd hebben naar de Belastingdienst kunnen via de bezwaarprocedure
of via een verzoek om ambtshalve vermindering alsnog om aanpassing
vragen.  

Bron: Vereniging Eigen Huis