Het Waarborgfonds Eigen Woningen gaat optreden tegen taxateurs die woningen te hoog taxeren. Directeur Karel Schiffer van het fonds  kondigt dit vandaag aan op het symposium Taxatiefraude van de Stichting VastgoedCert. De brancheorganisaties van taxateurs hebben
hun medewerking inmiddels toegezegd. Het Waarborgfonds legt hen de komende weken 300 verdachte dossiers ter beoordeling voor. Het gaat om taxaties bij leningen met Nationale Hypotheek Garantie.

Uit een onderzoek van ongeveer 900 gedwongen verkopen over de periode 2003 tot en met 2005 blijkt dat in ongeveer eenderde van de gevallen de waarde van de woning lager is dan destijds bij de aankoop van de woning door de taxateur is aangegeven in het taxatierapport. Bij de voortdurende stijgingen van huizenprijzen kan dat normaal gesproken niet. In één op de tien gevallen is de waarde van de woning zelfs meer dan 20% lager dan in het rapport bij aankoop staat. Deze verschillen leiden bij gedwongen verkoop van de woning tot hogere schades voor het Waarborgfonds Eigen Woningen. Het Waarborgfonds betaalt namelijk het verschil tussen de opbrengst van de woning en de lopende hypotheek bij een gedwongen verkoop van de woning.

 Ik sluit niet uit dat er in een aantal gevallen een goede verklaring is voor het feit dat de woning nu minder waard is dan voorheen. stelt Karel Schiffer, Algemeen Directeur van het Waarborgfonds Eigen Woningen. Maar ontbreekt die goede verklaring, dan worden taxateurs hard aangepakt. Dat kan via een klacht in het kader van het tuchtrecht van de brancheverenigingen met als sanctie een schorsing of een uitsluiting uit de beroepsgroep. In gevallen waarin de klacht gegrond blijkt te zijn zal het Waarborgfonds de desbetreffende taxateur tevens aansprakelijk stellen voor de geleden schade. De extra schade voor het waarborgfonds als gevolg van foute taxatierapporten schat ik in op enkele miljoenen euros.

Samenwerking met de branche
Het Waarborgfonds heeft inmiddels overleg gevoerd over de aanpak met de brancheorganisaties van taxateurs (NVM, VBO, LMV, NRVT). De brancheorganisaties zijn met het Waarborgfonds van oordeel dat taxateurs die te hoge taxaties afgeven hard aangepakt moeten worden. In het verlengde hiervan is afgesproken dat de brancheorganisaties alle ongeveer 300 verdachte dossiers over de periode 2003 tot en met 2005 zullen onderzoeken.
Samen met het Waarborgfonds wordt bepaald welke worden doorgeleid naar de tuchtrechter. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de samenwerking ten aanzien van lopende en toekomstige dossiers waarin sprake is van verdachte taxaties.

Achtergrond NHG
De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft tot doel het creëren van een duurzaam gunstig klimaat voor het eigenwoningbezit. Zij verstrekt daartoe de Nationale Hypotheek Garantie. NHG is een garantie op hypothecaire leningen voor de aankoop en verbetering van een eigen woning. Wanneer de woning onverhoopt moet worden verkocht en de opbrengst lager is dan de nog lopende hypotheekschuld, betaalt het WEW de restschuld aan de geldgever. De
consument heeft ook het voordeel van een lagere rente. Het verschil tussen een hypotheek met NHG en zonder NHG kan oplopen tot 0,6 procentpunt. Dat betekent een voordeel van honderden euro's per jaar. NHG is in 2006 mogelijk voor leningen tot 250.000.

bron:Waarborgfonds eigen woningen