De fractievoorzitters van CDA, PvdA en
ChristenUnie hebben 'behoorlijke voortgang' geboekt bij de
gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. Dit zeiden de
fractievoorzitters na afloop van de formatiebesprekingen in De
Zwaluwenberg bij Hollandsche Rading (Utrecht). Deze vonden plaats
van 17 tot en met 19 januari 2007.

Totaalpakket

Volgens CDA-fractievoorzitter Balkenende
zijn er deze week 'weer behoorlijke slagen gemaakt'. Hij is
'heel tevreden' over het proces, over de manier waarop met elkaar
wordt gesproken over onderwerpen. 'Alles komt aan de orde. Maar
het gaat uiteindelijk om het totaalpakket. En daar zijn we druk mee
bezig.'

'De kunst is bij dit soort processen om
de zaak in samenhang te kunnen bespreken', zei Balkenende. 'De
resterende knopen kunnen worden doorgehakt; daar gaan we volgende
week mee verder.'

Overeenstemming en verschillen

Volgens PvdA-fractievoorzitter Bos is de
afgelopen twee weken 'stevig onderhandeld over werkelijk elk
onderwerp dat in het kader van een regeerprogramma voor de komende
jaren aan de orde moet komen'.

'Op heel veel terreinen is
overeenstemming gebleken, dan wel bereikt. Op een aantal terreinen
zijn, en dat is logisch, de verschillen nog steeds aanwezig', zei
Bos. 'En de grote kunst is, zoals Jan Peter Balkenende terecht
zegt, om in samenhang al die punten nu ter hand te nemen. Dat gaan
we volgende week vol vertrouwen doen.'

Stevige agenda

Ook CU-fractievoorzitter Rouvoet is 'dik
tevreden' over het werk dat is verzet. Volgens hem is in openheid
en diepgaand over alle onderwerpen gesproken. Na de eerste weken
van verkenning en analyse worden volgens Rouvoet 'nu ook echt
vorderingen' gemaakt en kan per onderwerp worden uitgespit 'wat
ons allemaal voor ogen staat'.

Volgens Rouvoet brengt de komende tijd
'nog een stevige agenda' met zich mee. 'Ik zie daar niet
tegenop, maar naar uit.'

De fractievoorzitters komen op
maandagavond 22 januari opnieuw bij elkaar in het Catshuis.

bron:RVD