Het EIM heeft in samenwerking met de NFV en Rabobank een rapport uitgebracht over de ontwikkeling van franchise. De afgelopen jaren is het aantal franchiseformules toegenomen, daarnaast is het aantal franchisevestigingen ook sterk gestegen.

 

Toename franchise

Volgens het onderzoek van EIM heeft Nederland er ten opzichte van vorig jaar 739 franchiseformules erbij. Het aantal franchisevestigingen is toegenomen en staat nu op ruim 30.000. Vooral in de sectoren dienstverlening en detailhandel non-food zijn het aantal franchiseketens toegenomen. In de eerstgenoemde sector en de horeca zijn het aantal franchisevestigingen het hardst gestegen.

 

Franchise doet het relatief goed in economisch moeilijke tijden

De conclusie van het rapport: Franchise doet het relatief goed in economisch moeilijke tijden. In de omzet komt dit terug: De omzet in franchisevestigingen is met 3,6% toegenomen relatief ten opzichte van de MKB economie.

 

Onderzoek van EIM

Het aantal startende franchisenemers is met 6,5% gegroeid in 2011 ten opzichte van 2010. Daarnaast is de gemiddelde omzet in 2011 met 14% gestegen in vergelijking met het jaar daarvoor. De netto winst kent een toename van 11%.

 

De Klussenier

De grootste landelijke franchiseorganisatie in de bouw, De Klussenier, ziet in de uitkomsten van dit onderzoek een bevestiging van haar succes. In deze economisch moeilijke tijden kiezen mensen voor kwaliteit en komen zo bij De Klussenier terecht. Wil je meer informatie over De Klussenier of over de mogelijkheden om te starten als Klussenier? Kijk op www.eigenbedrijf.klussenier.nl.