Frank is een adviesbureau in afvalmanagement. Frank spreek je uit als Frenk en dat is Engels voor eerlijk, open en recht door zee. En dat zijn we. Denkende doeners die precies weten hoe je bedrijfsmatig met afval moet omgaan.

Wij adviseren bedrijven die met een (gevaarlijk) afvalprobleem zitten. Wij verwijderen zelf niet, maar regelen het complete logistieke proces, waarbij kennis over (gevaarlijk) afval, regelgeving en transport onze kernkwaliteit is.

Wij hebben allianties gesloten met verschillende partners die onze plannen uiteindelijk uitvoeren, maar Frank blijft tijdens het hele proces àºw aanspreekpunt.

Ten aanzien van het meten van zogenaamde gegaste zeecontainers werken wij samen met een bedrijf, wat zich gespecialiseerd heeft in veiligheid in de scheepvaart, zowel nationaal en internationaal.

De reden hiervoor is om ons te onderscheiden in de markt en is onze partner dan ook tot op heden in Nederland, het enige bedrijf dat zich alleen gespecialiseerd heeft in totale veiligheid voor scheepswerven, schepen en containeroverslag bedrijven.

De organisatie, is al jaren actief op het gebied van scheepsveiligheid en industrie. De laatste jaren is het werkterrein verlegd naar het maritieme traject, en is men alleen actief op scheepswerven, schepen en containeroverslag bedrijven.

Het komt steeds vaker voor dat zogenaamde, niet gegaste containers, oftewel deze containers hebben geen uiterlijke kenmerken dat deze gegast zijn, en ook uit de documenten is niet op te maken of deze containers gegast zijn, maar blijken door metingen dat ze wel gegast zijn

Natuurlijk zijn er nog containers die niet gegast zijn, maar bij deze containers kan een gas vrijkomen die uit het product dampt, dit zijn in veel gevallen giftige gassen, deze gassen komen vrij door o.a., lijmen, harsen, rubber, plastics, etc.

Voorbeelden van tot nu toe gebruikte gassen zijn o.a.: Methylbromide; Ammoniak; Ethyleendibromide; Ethyleenoxide; Chloorpicrine; Surfurylfluoride; 1,2-dichloorethaan; Formaldehyde; Fosfine en Waterstofcyanide.

De door ons in te zetten gasmeetdeskundigen, zullen alle handelingen uitvoeren die gebruikelijk zijn om containers, tanks, etc. gasvrij te geven en hierbij de veiligheid nooit uit het oog verliezen.

Tevens zullen de gameetdeskundigen de opdrachtgever van advies dienen als dit nodig is en wanneer een container of tank, etc. gasvrij is zal de opdrachtgever een certificaat overhandigt krijgen, waarop alle meetresultaten staan aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Frank Afvalmanagement .

Email : [email protected]
Tel : +31(0)653205620