Frank Afvalmanagement breidt haar activiteiten verder uit.

Frank is een adviesbureau in afvalmanagement. Frank spreek je uit als Frenk en dat is Engels voor eerlijk, open en recht door zee. En dat zijn we. Denkende doeners die precies weten hoe je bedrijfsmatig met afval moet omgaan. Wij adviseren bedrijven die met een (gevaarlijk) afvalprobleem zitten. Wij verwijderen zelf niet, maar regelen het complete logistieke proces, waarbij kennis over (gevaarlijk) afval, regelgeving en transport onze kernkwaliteit is.

Wij hebben allianties gesloten met verschillende partners die onze plannen uiteindelijk uitvoeren, maar Frank blijft tijdens het hele proces àºw aanspreekpunt.
Ten aanzien van het meten van zogenaamde gegaste zeecontainers werken wij samen met een bedrijf, wat zich gespecialiseerd heeft in veiligheid in de scheepvaart, zowel nationaal en internationaal.
De reden hiervoor is om ons te onderscheiden in de markt en is onze partner dan ook tot op heden in Nederland, het enige bedrijf dat zich alleen gespecialiseerd heeft in totale veiligheid voor scheepswerven, schepen en containeroverslag bedrijven.

De organisatie, is al jaren actief op het gebied van scheepsveiligheid en industrie. De laatste jaren is het werkterrein verlegd naar het maritieme traject, en is men alleen actief op scheepswerven, schepen en containeroverslag bedrijven.

Het komt steeds vaker voor dat er gegaste containers ons land binnen komen zonder de vereiste uiterlijke kenmerken zoals gevaarsetiketten. Ook uit de transport of begeleidingsdocumenten valt niet op te maken dat deze containers gegast zijn.

Zelfs bij containers waarbij het redelijke vermoeden zou kunnen zijn dat deze, vanwege hun inhoud (bijv. witgoed) niet gegast zouden zijn, blijkt er toch een risico aanwezig van gas dat vrijkomt door natuurlijke uitdamping, dit zijn in veel gevallen giftige gassen, deze gassen komen onder andere vrij door productsamenstellingen van lijmen, harsen, rubber, plastics, etc.

Voorbeelden van tot nu toe gebruikte gassen zijn o.a.: Methylbromide; Ammoniak; Ethyleendibromide; Ethyleenoxide; Chloorpicrine; Surfurylfluoride; 1,2-dichloorethaan; Formaldehyde; Fosfine en Waterstofcyanide.

De door ons in te zetten gasmeetdeskundigen, zullen alle handelingen uitvoeren die gebruikelijk zijn om containers, tanks, etc. "gasvrij" te geven en de veiligheid nooit uit het oog verliezen.

Tevens zullen de gameetdeskundigen de opdrachtgever van advies dienen als dit nodig is. Wanneer een container of tank gasvrij is zal de opdrachtgever een certificaat overhandigt krijgen, waarop alle meetresultaten staan aangegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Afvalmanagement .

Email : [email protected]
Tel : +31(0)653205620