Voor het eerst in de geschiedenis heeft een paus een officiële groet gestuurd aan de Franse protestantse kerk. De pauselijke boodschap kwam binnen aan het begin van de synodevergadering van de àƒÆ’?glise Rà©formà© op 6 mei.

In zijn brief aan de grootste protestantse kerk in Frankrijk zond de paus "zijn warme groeten aan alle leden van de àƒÆ’?glise Rà©formà©" en verzekerde hij hen van zijn gebeden. Hij beval "het werk van de synode aan bij God en vroeg Hem alle deelnemers te vergezellen van Zijn Geest zodat discussies vruchtbaar zouden blijken".

De boodschap kwam als een volslagen verrassing. Eerst luisterden de synodeleden in stilte, maar allengs raakten ze, volgens oecumenisch medewerker Gill Daudà©, "behoorlijk opgewonden over deze broederlijke boodschap. Het zou volkomen normaal zijn wanneer de paus een groet zou sturen naar een congres van de Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken", vond Daudà©. "Maar het verrassende is, dat hij zich tot een nationale kerk richt."

"Voorzover wij weten heeft nog nooit een paus een begroetingsboodschap gestuurd aan de Franse protestanten", zei synodevoorzitter dominee Marcel Manoel in een reactie. Ten tijde van de pausverkiezing had de voorzitter van de Protestantse Federatie van Frankrijk gezegd dat protestanten een teken van 'oecumenische openheid' wilden van de nieuwe paus. De kerkleiding bezint zich nu op een antwoord. Dat is volgens Manoel "tevens het juiste moment om uit te leggen wat wij verstaan onder oecumene".

bron:RKK