De fraude door de medewerkster van KWF Kankerbestrijding die enkele weken geleden aan het licht kwam, blijkt een incident te zijn dat volledig op zichzelf staat. Het ingestelde onderzoek heeft geen enkele aanwijzing opgeleverd van andere financiële onregelmatigheden. Bevestigd is dat de interne procedures op zichzelf helder zijn. Het onderzoek wijst er op dat de medewerkster 57.000 euro heeft verduisterd, terwijl er voor 103.000 euro sterke aanwijzingen zijn van verduistering. 'Bestuur en medewerkers van KWF Kankerbestrijding zijn geschokt dat juist in een organisatie als de onze een medewerkster het in haar gestelde vertrouwen zo diep heeft beschaamd. Wij gaan er alles aan doen om het bedrag volledig terug te vorderen', aldus bestuursvoorzitter Marten Oosting en algemeen directeur Ton Hanselaar.

Op 26 juli j.l. maakte KWF Kankerbestrijding bekend dat bij een interne controle fraude was geconstateerd door een medewerkster in dienst van KWF Kankerbestrijding. Het gaat om de promotor (de contactpersoon in de 'buitendienst') van KWF Kankerbestrijding voor de afdelingen in de regio Groningen/Drenthe.

Direct na de ontdekking van de fraude is de betrokken promotor op staande voet ontslagen. Er is aangifte gedaan bij de politie en beslag gelegd op de goederen van de promotor, om het verduisterde bedrag terug te vorderen Verder is onmiddellijk een diepgaand onderzoek ingesteld. Dit onderzoek heeft geleid tot
de volgende conclusies:

- De betrokken promotor heeft vanaf 2003 door verschillende vormen van oplichting (zoals door het vervalsen van stortingslijsten en via niet-aangemelde of geautoriseerde acties) kans gezien om zich 57.000 euro toe te eigenen. Daarnaast zijn er sterke vermoedens dat er door haar 103.000 euro niet is afgedragen. Het verzamelde bewijsmateriaal zal worden overhandigd aan de politie;

- Het onderzoek heeft zich niet alleen gericht op de betrokken promotor, maar ook op de rest van de organisatie. Daarbij bleek geen aanwijzing van financiële
onregelmatigheden door iemand van de andere medewerkers van KWF Kankerbestrijding. Er is ook geen enkele aanwijzing van fraude door wie dan ook onder de meer dan 100.000 vrijwilligers van KWF Kankerbestrijding in het hele land;

- De accountant van KWF Kankerbestrijding - KPMG - heeft bevestigd dat de al jaren geldende interne procedures (voor het innen, tellen en afdragen van geld) op zich zelf helder zijn, en borg staan voor een juiste afdracht van ingezameld geld. De betrokken medewerkster heeft deze procedures helaas niet nageleefd.

Iedereen bij KWF Kankerbestrijding is geschokt door het feit dat een eigen medewerker het in haar gestelde vertrouwen zo diep heeft beschaamd. Hoe goed interne procedures ook zijn, helaas valt in geen enkele organisatie fraude met 100% zekerheid uit te sluiten. KWF Kankerbestrijding is en blijft zeer alert op de integriteit van ieder in haar organisatie, zodat zeker is dat het ingezamelde geld volledig ten goede komt aan ons doel: de bestrijding van kanker.

Gelukkig is nu gebleken dat het hier gaat om een geïsoleerd incident. Die conclusie is van groot belang voor het vertrouwen dat de samenleving er in moet kunnen stellen dat KWF Kankerbestrijding met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgaat met het geld dat aan haar wordt toevertrouwd, als bijdragen in de zo belangrijke strijd tegen kanker.

Ter informatie
In 2005 bedroeg het totale bedrag aan inkomsten van KWF Kankerbestrijding  77 miljoen euro. Daarvan kwam acht miljoen uit de jaarlijkse collecte, en een miljoen uit andere acties van afdelingen  in het gehele  land.

bron:KWF