Het Functioneel Parket is een transactie
van € 50.000,-- overeengekomen met de Free Record Shop voor
het openlijk ter verspreiding aanbieden van nagemaakte muziek cd's
en daarmee overtreding van de Auteurswet.

Onder leiding van het Functioneel Parket
heeft de FIOD-ECD in 2006 een strafrechtelijk onderzoek naar onder
andere de Free Record Shop uitgevoerd. Aanleiding voor het
strafrechtelijk onderzoek was een melding van Stichting Brein over
de verkoop van nagemaakte muziek cd's bij verschillende filialen
van de Free Record Shop.

Uit het onderzoek is gebleken dat de Free
Record Shop in de periode van november 2004 tot en met januari 2006
voor ongeveer € 1.000.000,-- muziek cd's heeft ingekocht bij
een bedrijf uit Rotterdam. De Free Record Shop heeft uiteindelijk
ongeveer 12.400 muziek cd's uit de handel gehaald en vrijwillig
afgestaan aan Stichting Brein.

De Free Record Shop heeft naar aanleiding
van het strafrechtelijk onderzoek ook zelf intern onderzoek doen
verrichten. Uit dit interne onderzoek is gebleken dat de inkoop van
voornoemde nagemaakte muziek cd's grotendeels heeft plaatsgevonden
via één van haar inkopers bij een bedrijf in
Rotterdam. De Free Record Shop neemt de verantwoordelijkheid voor
deze gang van zaken en heeft inmiddels haar interne inkoopregels
aangescherpt.

De verkoper van de nagemaakte muziek cd's
aan de Free Record Shop zal worden gedagvaard.

bron:OM