De nieuwe website http://freelancen.eu kan worden gezien als een ontmoetingsplaats voor freelancers, ZZP-ers en opdrachtgevers, waarin de freelancer en ZZP’er vrijblijvend een profiel kan aanmaken en de opdrachtgever hierop kan appelleren.

GROOT-AMMERS, 2008-04-02: De verandering in de hedendaagse economie is niemand ontgaan. Afwisselende periodes van recessie en herstel hebben gezorgd voor een grillig klimaat. Een reactie op deze ontwikkeling is de stormachtige opkomst van de freelancer. Het succes van deze formule valt met name terug te herleiden naar de relatief geringe kosten die deze vorm van ondernemen met zich meedraagt. De doorsnee freelancer heeft immers niet te kampen met hoge vaste kosten als een kantoor, voorraden en werknemers. Dit maakt hem flexibel, minder kwetsbaar en dus een aantrekkelijk alternatief voor menig opdrachtgever.

De nieuwe website http://freelancen.eu kan worden gezien als een ontmoetingsplaats voor freelancers, ZZP-ers en opdrachtgevers, waarin de freelancer en ZZP’er vrijblijvend een profiel kan aanmaken en de opdrachtgever hierop kan appelleren. Tevens kunnen opdrachtgevers hun projecten vrijblijvend plaatsen, zodat freelancers hierop kunnen reageren.
Tenslotte bevat de website een schat aan nuttige informatie voor startende freelancers en biedt het de gelegenheid aan gebruikers om informatie met elkaar te delen.

Er zijn steeds meer mensen, die een poging tot freelancen wagen. Maar de consensus, dat freelancen eenvoudig is, berust allerminst op waarheid. Een succesvolle freelancer kan vergeleken worden met een octopus die zich bewust is van alle aspecten van het ondernemen en deze ook machtig is. De nieuwe website www.freelancen.eu kan de beginnende freelancer op weg helpen, om zich de vele facetten van het zelfstandig ondernemerschap eigen te maken.

“De meest voorname aanleiding voor het creëren van deze website is het structurele tekort aan informatie en locaties op het web die interactie tussen vraag en aanbod faciliteren”, aldus dhr. J. Ooms, die ook aan de wieg stond van een andere succesvolle website voor zelfstandig ondernemers (www.zzpnodig.nl).

Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.freelancen.eu

Noot voor redacties:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Boolean Software

Johan Ooms

06 206 64 201

[email protected]booleansoftware.nl