Uit cijfermateriaal van de Kamer van Koophandel blijkt dat inmiddels 12% van de beroepsbevolking zelfstandig ondernemer is. Met name het freelancen en werken als ZZP er is sinds 2002 gegroeid met maar liefst 40%

Ook vanuit bestaande bedrijven is veel belangstelling voor de freelancers en ZZP’ers. Hoewel de ZZP er voor bedrijven duurder is om in te huren is de flexibiliteit beduidend groter. Geen opdrachten dan ook geen kosten. Zo weten bedrijven precies waar ze aan toe zijn met hun vaste lasten. De flexibele lasten stijgen alleen als er ook opdrachten zijn. Belangrijk punt wat meespeelt in het bedrijfsleven om freelancers in te huren is de krapte op de arbeidsmarkt. Voor mensen die als zelfstandige aan de slag willen liggen er leuke mogelijkheden. De overheid wil het zelfstandig ondernemerschap stimuleren en de belastingdienst probeert het leuker te maken door de eerste 10% winst vrij van belastingen te laten.

Maar er zijn meer redenen dan alleen het geld om zelfstandig te worden. Zelfstandigheid biedt mensen meer de kans om zichzelf te ontplooien. Vakmensen die al een aantal jaren werken weten over het algemeen precies hoe ze het willen. In een loondienstsituatie moeten deze mensen gewoon doen wat hun gevraagd wordt, als zelfstandig ondernemer bepalen ze hun eigen lijn. 

Ook het CWI begint het zelfstandig ondernemerschap te ontdekken en stimuleert mensen die nu werkloos zijn om zelfstandig te worden. Diverse regelingen zijn beschikbaar om de stap naar zelfstandigheid gemakkelijker te maken. Ook vanuit mensen in een WAO situatie beginnen te beseffen dat ze als zelfstandig ondernemer goede mogelijkheden hebben. Nadat zelfs minister Donner deze groep absoluut kansloos noemt is voor de WAO’er vrijwel geen geschikte baan meer te vinden terwijl deze mensen vaak voldoende werkervaring hebben.

Onzekerheid blijft voor veel zelfstandigheden een dagelijkse zaak, maar door een goed omlijnd plan te maken kan men gericht gaan ondernemen. Alles aannemen wat zich voordoet is een probleem wat veel zelfstandigen over het hoofd zien. De kracht van een kleine zelfstandige zit in het feit van specifieke kennis en niet in het aannemen van alles wat geld oplevert.

Veel informatie over ZZP’ers is te vinden op zzp-nederland

bron: ZZP-Nederland