De voorzieningenrechter oordeelt dat de
Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân de
regels niet heeft nageleefd in een aanbestedingsprocedure. Het gaat
om een opdracht tot levering van hulpmiddelen die worden verstrekt
in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Nadat de opdracht niet aan Lammert de
Vries is gegund, heeft deze tegen de gevolgde procedure bezwaar
gemaakt. De opdracht moet opnieuw worden aanbesteed. De procedures
in het kader van de WMO voor wie de diensten mag leveren zijn zeer
strikt.

Bron: Rechtbank Leeuwarden