De Friesland Bank is eind februari 2005 begonnen met een reclamecampagne voor hypotheken. In het kader van die campagne heeft zij reclamemateriaal verspreid, bestaande uit onder meer folders en posters met daarop een foto van zogenaamde Leguaanwoningen. Dat zijn "bio-ecologische" woningen die vanwege hun vorm, kleurgebruik en gebruik van zonne-energie zo worden genoemd. De Groene Leguaan heeft deze woningen ontworpen en ook laten bouwen. De Friesland Bank heeft geen toestemming gevraagd voor het gebruik van de foto's.

De Groene Leguaan heeft de rechter in kort geding gevraagd om de Friesland Bank te veroordelen deze foto's van Leguaanwoningen uit de hypotheekfolders te verwijderen. Volgens de Groene Leguaan maakt de Friesland Bank inbreuk op haar auteursrecht, door zonder toestemming de foto's van Leguaanwoningen te gebruiken in de hypotheekcampagne.

De Friesland Bank is door de voorzieningenrechter in het gelijk gesteld. In zijn vonnis van 19 april 2005 zegt de rechter dat de Friesland Bank niet in strijd met de Auteurswet heeft gehandeld, omdat de woningen vanaf de openbare weg voor iedereen te zien zijn.

bron:Rechtbank Leeuwarden

EBRD: investeren in infrastructuur