Het personeel van het voorverpakkings-, veredelings- en logistieke bedrijf VVL) van Koninklijke Friesland Foods in Meppel, heeft maandagmiddag te horen gekregen dat hun bedrijf medio 2007 wordt gesloten. Hierdoor worden zo'n 65 medewerkers getroffen. Henk Hospes, vakgroepbestuurder van CNV Voeding vindt dat het zuivelbedrijf voor deze groep maatwerk moet leveren, omdat het lastig wordt voldoende herplaatsingsmogelijkheden binnen het bedrijf te vinden.

Hospes: 'Er is een sociaal plan waarin herplaatsingprocedures staan, maar als er binnen Friesland Foods moeilijk te herplaatsen valt, zal er toch een oplossing moeten worden gevonden.' In het master-sociaal plan (dat loopt tot eind 2007) staat dat bij sluiting van vestigingen moet worden getracht medewerkers binnen het bedrijf een andere werkplek te geven. Maar na alle reorganisaties de afgelopen jaren, zijn er weinig passende arbeidsplaatsen over. De vraag is of de nieuw te bouwen fabriek in Workum uitkomst voor deze mensen biedt. Slechts een deel van de werkgelegenheid gaat daar naartoe.

Hospes: 'Binnenkort zal ik met directie rond de tafel gaan om een helder beeld te krijgen van de situatie en het precieze aantal getroffen medewerkers. Mijn doel is de slagingskans zo groot mogelijk te maken om betrokkenen herplaatst te krijgen.'
bron:CNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular