Friesland Foods heeft met ingang van 1
augustus jl. de voorschotmelkprijs met 2,50 euro per 100 kilo melk
verhoogd. De eiwitprijs bedraagt nu 5,75 euro per kilo eiwit (was
5,38 euro) en de vetprijs 3,59 euro per kilo vet (was 3,36 euro).
De verhoging van de voorschotmelkprijs met 2,50 euro is een gevolg
van de ingeschatte ontwikkelingen bij de indexondernemingen Arla
Foods, Campina, Humana Milchunion, Milcobel en Nordmilch en een
weerspiegeling van de positieve ontwikkeling op de zuivelmarkt. Na
de eerdere prijsstijging van de melkpoeders en boter begint nu ook
het effect van de prijsstijgingen van vooral kaas en
consumptiemelkproducten in West-Europa merkbaar te worden.

De prijsaanpassing is de vijfde verhoging
van de voorschotmelkprijs in 2007. In totaal bedraagt de verhoging
nu 5,48 euro per 100 kilo melk. In januari is het voorschot
verhoogd met 0,40 euro per kilo, in april met 0,30 euro, in juni
met 1,28 euro, in juli met 1,00 euro en nu per augustus dus met
2,50 euro. Verdere stijgingen van de voorschotmelkprijs worden niet
uitgesloten, gezien het aanhoudende karakter van krapte van aanbod
van zuivel op de wereldmarkt.

Friesland Foods toetst minimaal vier keer
per jaar de melkprijsontwikkeling. Van de geraamde marktconforme
melkprijs wordt 95 procent als voorschot aan de leden
uitbetaald.

bron:Royal Friesland Foods