De provincie Fryslà¢n lanceert vandaag het
internetportaal www.friesland.nl.
Deze digitale toegangspoort geeft toegang tot talloze websites met
Friese informatie. Onderwerpen waarover de bezoeker informatie kan
vinden variëren van onderwijs, verkeer en vervoer tot toerisme, wonen,
werken en ondernemen. Doel van de provincie is om voor de
internetbezoeker een logisch en toegankelijk startpunt te creëren bij
een zoektocht naar Friese informatie.

De website www.friesland.nl verwijst
op dit moment naar ongeveer 350 websites. Behalve overheidssites bevat
het portaal veel overkoepelende websites, zoals www.dorpen.nl,
en websites van bijvoorbeeld Arriva, de Afà»k, sites van
bedrijventerreinen en de GGD. Naast de links naar andere websites is er
een samenwerking in de nieuwsvoorziening met Omrop Fryslà¢n, de
Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad. Het nieuws van deze media
wordt doorgeplaatst naar het portaal. Hetzelfde geldt voor het weer,
dat automatisch instroomt vanaf de website van Piet Paulusma.
Naast het portaal blijft de website van de
provincie Fryslà¢n, www.fryslan.nl,
bestaan. Hierop kan de bezoeker terecht voor informatie over bestuur,
politiek en diensten van de provincie.

De invoering van www.friesland.nl is
onderdeel van E-Fryslà¢n, het project waarin een aantal ambities van de
provincie op het gebied van digitalisering zijn ondergebracht.
In
dat kader is er een nulmeting naar de elektronische dienstverlening van
de provincie Fryslà¢n uitgevoerd. Het doel was om te achterhalen wat
klanten als mede-overheden, bedrijven en instellingen, van de provincie
verwachten op het gebied van elektronische dienstverlening. De
resultaten laten als algemeen beeld zien dat de relaties van de
provincie graag breed toegang krijgen tot informatie over met name
actuele plannen, statistische informatie en subsidies. Momenteel
bekijkt de provincie in hoeverre zij aan de wensen van haar relaties
kan voldoen.
bron:
provincie Friesland