Fugro Airborne Surveys Limited, Republiek Zuid-Afrika, heeft opdracht verworven voor de uitvoering van een geofysisch onderzoek vanuit de lucht (airborne survey) boven regio's van de Republiek Ghana. De contractwaarde bedraagt ruim EUR 11 miljoen. De Minerals Commission, die uit naam handelt van het ministerie van Finance & Economic Planning van Ghana, zal toezicht houden op het project, dat wordt gefinancierd door de Europese Unie via het Mining Sector Support Programme (MSSP).

Fugro zal vanuit vliegtuigen langs in totaal 280.000 kilometer kustlijn van de rivier Volta en van de Keta Bassins in Ghana, magnetische, radiometrische en tijdsdomein elektromagnetische data verzamelen, bewerken en interpreteren.

Fugro Airborne Surveys, Central Region, Republic of South Africa maakt deel uit van de internationale groep van Fugro-bedrijven. Fugro verzamelt en interpreteert gegevens over het aardoppervlak en de (zee)bodem en geeft hierop gebaseerde adviezen. In het verlengde hiervan levert Fugro aanverwante diensten, waaronder nauwkeurige plaatsbepaling, het testen van bouwmaterialen, reservoir engineering en datamanagement. Organisatorisch bestaat Fugro uit drie divisies: Geotechniek, Survey en Geoscience. Fugro is genoteerd aan Euronext N.V. te Amsterdam en opgenomen in de Amsterdam Midkap index. Fugro heeft ruim 275 kantoren en ruim 7.600 medewerkers, die in meer dan 50 landen permanent aanwezig zijn.
 

Bron : Fugro