De functioneringssluiting van de Maeslantkering op zaterdag 7 oktober is goed verlopen. Deze sluiting vindt jaarlijks plaats en is bedoeld om eventuele technische of organisatorische problemen aan het licht te brengen, zodat deze nog voor het stormseizoen kunnen worden verholpen. Er waren ruim drieduizend bezoekers naar de Maeslantkering gekomen om de kering te zien sluiten.

Rijkswaterstaat blikt terug op een geslaagde functioneringssluiting. Alle onderdelen van de kering en het operationele team zijn getest en de Maeslantkering sloot volledig. Gezien alle aandacht voor de Maeslantkering begin dit jaar was dit voor Rijkswaterstaat een bijzondere functioneringssluiting. Ook omdat er dit jaar veel groot onderhoud is gepleegd, waaronder het tienjarig onderhoud dat al stond gepland sinds de oplevering van de waterkering in 1997.

Europoortkering
Tegelijk met de sluiting van de Maeslantkering  sloot ook de Hartelkering het Hartelkanaal af. De Hartelkering en Maeslantkering vormen samen de Europoortkering. Beide keringen beschermen ongeveer 1 miljoen mensen in Rotterdam en omgeving tegen stormvloed van de Noordzee.

Rondleidingen
Tijdens de sluiting gaven gidsen van het Keringhuis op diverse punten uitleg over het sluitproces. Veel bezoekers hebben een rondleiding gevolgd in het Keringhuis en op het terrein van de Maeslantkering. Ook de gratis pendeldienst tussen station Hoek van Holland Haven en het Keringhuis was een groot succes; veel bezoekers maakten hiervan gebruik.

bron:VenW