De auteursrechtenorganisaties Beeldrecht,
Burafo, Scrio en De Visuelen hebben besloten hun activiteiten te
bundelen in een nieuwe organisatie. De fusie zal leiden tot
één efficiënte organisatie, lagere
inhoudingspercentages en hogere uitkeringen aan alle rechthebbende
visuele makers. De fusie is een feit op 1 januari 2008.

De naam van de nieuwe organisatie wordt:
Pictoright - visuele auteursrechten Nederland.

Ruim 6 jaar werkten de drie
auteursrechtenorganisaties voor beeldend kunstenaars (Stichting
Beeldrecht), illustratoren en ontwerpers (SCRIO) en fotografen
(Stichting Burafo), samen in de Stichting De Visuelen. Nu het
besluit is genomen om het rechtenbeheer van deze vier organisaties
te laten opgaan in één organisatie wordt wederom een
stap gezet naar verdere efficiency. “Met deze fusie bereiken
we twee hoofddoelen”, zegt Visuelen-voorzitter Stevijn van
Heusden. “Zoveel mogelijk uitkeren aan de rechthebbenden
tegen zo laag mogelijke kosten en het creëren van een betere
onderhandelingspositie op de nationale en internationale
markten.”

De nieuwe organisatie zal gevormd worden
door een fusie van Beeldrecht, SCRIO en De Visuelen. Burafo draagt
het beheer van de collectieve rechten voor fotografen over aan de
nieuwe organisatie. Pictoright zal het rechtenbeheer van de vier
stichtingen voortzetten. De kerntaken bestaan uit het verdelen van
gelden uit primaire- en collectieve rechten, juridische bijstand en
belangenbehartiging voor de aangesloten leden.

bron:Stichting Beeldrecht