Op 1 januari 2006 zijn Bartiméus en Sonneheerdt gefuseerd tot de grootste landelijke aanbieder van diensten voor slechtzienden en blinden in Nederland. De nieuwe organisatie biedt voortaan het totale pakket aan diensten op het gebied van leven, wonen, leren en werken onder één dak. De fusie gaat niet gepaard met verlies van banen. Het jaar 2006 wordt gebruikt om de beide organisaties volledig te integreren.

De fusie tussen Bartiméus en Sonneheerdt wordt al jaren gezien als een logische stap. Sinds hun ontstaan in het begin van de vorige eeuw hebben beide organisaties zich met verschillende onderdelen van de dienstverlening aan slechtzienden en blinden bezig gehouden. Deze verschillende onderdelen worden nu samengevoegd in het belang van zowel de cliënten als de organisaties zelf. De inspraakorganen ondersteunen de fusie en ook de vakbonden hebben ingestemd met de fusie, nadat overeenstemming was bereikt over een sociaal plan.
Eén loket voor alle vragen
Voorzitter van de Raad van Bestuur Witteveen: "Bij deze fusie gaat het allereerst om de meerwaarde voor onze (toekomstige) cliënten. Door de krachten van twee organisaties te bundelen, kunnen wij onze cliënten meer bieden, kunnen wij meer cliënten op meer plaatsen in het land van dienst zijn en zijn wij ook in staat de gespecialiseerde kennis die daarvoor nodig is verder te ontwikkelen. Daarnaast stelt de fusie ons in staat efficiënter te werken en daarmee onze diensten beter betaalbaar te houden."

Bartiméus legt zich toe op onderwijs aan blinde en slechtziende leerlingen, op onderzoek, diagnostiek en revalidatie voor slechtziende en blinde mensen, die zelfstandig wonen en op de zorg voor mensen met visuele en verstandelijke beperkingen. Sonneheerdt biedt woonondersteuning aan slechtzienden en blinden, met name ouderen, en levert een scala van diensten op het gebied van werken, als vakopleidingen, sociale werkvoorziening en arbeidsbemiddeling en -begeleiding. De koppeling van deze brede paletten aan diensten maakt het mogelijk om vragen van cliënten op alle levensterreinen van een passend antwoord te voorzien. Ook kunnen beide organisaties samen hun diensten versterken, bijvoorbeeld op het gebied van productvernieuwing en ontwikkeling van expertise.
Grootste in Nederland
Bartiméus Sonneheerdt is de grootste organisatie in Nederland op dit gebied. Bijna 2200 medewerkers en 650 vrijwilligers werken voor 650 bewoners en 1000 leerlingen. Daarnaast ondersteunen zij zon 1000 mensen in hun (weg naar) werk en ongeveer 4200 mensen maken ieder jaar voor korte of langere tijd gebruik van vele vormen van revalidatie, begeleiding, advies, cursussen en hulpmiddelen. Dit alles gebeurt vanuit 15 locaties in Nederland. De fusieorganisatie zal ook een kenniscentrum zijn, dat niet alleen slechtziende en blinde mensen ondersteunt op het gebied van leven, wonen, leren en werken, maar ook ondersteuning en adviezen biedt aan iedereen die met slechtzienden en blinden te maken heeft of vragen heeft over slechtziend of blind zijn.
Boeiend jaar
De nieuwe organisatie heeft als juridische naam Stichting Bartiméus Sonneheerdt meegekregen en is statutair gevestigd in Doorn. De organisatie werkt vanuit een christelijke levensovertuiging, die zich nadrukkelijk open stelt voor iedereen. In de loop van 2006 integreert de nieuwe organisatie haar dienstverlening en gaat zij ook haar interne organisatie en bedrijfsvoering integreren en haar externe presentatie onder één merknaam brengen. De dienstverlening aan de cliënten zal door dit integratieproces niet nadelig worden beïnvloed.
bron:Bartiméus