Het bestuur van het Grafisch Lyceum Amsterdam (GLA) heeft besloten de voorgenomen fusie met het Grafisch Lyceum Utrecht (GLU) niet door te zetten en gebruik te maken van de ontbindende clausule in het principeakkoord. Voornaamste reden hiervoor is de uitkomst van het boekenonderzoek.

Beide lycea waren sinds medio 2004 in overleg over een bundeling van krachten en bereikten dit voorjaar een principe-akkoord over de voorgenomen fusie. De resultaten van het boekenonderzoek geven echter naar de mening van het bestuur van het Grafisch Lyceum Amsterdam te weinig vertrouwen in een gezamenlijke toekomst. Een bijkomende factor is de oppositie van medewerkers van het Grafisch Lyceum Utrecht.

Voorzitter P. Kwak van de stichting Bestuur Grafisch Lyceum Amsterdam: 'De financiële situatie van beide instituten verschilt tamelijk. Het GLA was bereid om fors te investeren om van de nieuwe instelling een topinstituut te maken. Echter, naast financiële inbreng zijn voor een fusie vooral enthousiasme en een positieve houding nodig. De laatste weken is gebleken dat sommige Utrechtse collega's fundamentele bezwaren hebben tegen veranderingen. Dan is de vraag of het nog verantwoord is om een financieel avontuur aan te gaan. Daarom is besloten de fusie geen doorgang te laten vinden.'

Bestuur van het Grafisch Lyceum Utrecht en directeur Jannemieke Wijgergangs respecteert het besluit van het GLA: 'Beide onderwijsinstellingen hebben een rijke traditie en een eigen bedrijfscultuur. Deze blijken op dit moment te zeer te verschillen om een eventueel fusieproces succesvol te maken.'

Het Grafisch Lyceum Utrecht telt 1600 studenten en 110 medewerkers. Bij het Grafisch Lyceum Amsterdam zijn 170 mensen werkzaam en staan 2100 studenten ingeschreven.

bron:GLA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular