2009 was het jaar waarin de HKZ-certificering centraal stond. Met het ontwikkelen van een kwaliteitsbeleid, het beschrijven van de processen die daaraan gerelateerd zijn en het ontwikkelen van behandelprotocollen werd het kwaliteitshandboek een feit. Het implementeren van al deze processen samen met alle medewerkers was de volgende stap. Door middel van interne audits, patiënttevredenheidsonderzoeken, betrokkenheid en actieve inzet van alle medewerkers, is de praktijk begin februari getoetst en bekroond met een officieel HKZ-keurmerk.

Fysiotherapie Willems is onder andere gevestigd in het Achmea health Center te Groningen en in Sportrade fit- & wellness te Paterswolde, waar de keuring ook heeft plaatsgevonden. Guido Willems, praktijkeigenaar, is erg blij met het behalen van het keurmerk. à¢â‚¬Å“Bijna een jaar hebben we gewerkt aan de voorbereidingen die nodig zijn voor de certificering. We hebben inzicht gekregen in ons functioneren en de verbeteracties die daaruit voortvloeiden hebben geleid tot een betere en efficiëntere zorg, wat uiteindelijk de patiënt ten goede komt.à¢â‚¬

De auditoren zeggen hierover: à¢â‚¬Å“De organisatie geeft uiting aan het ontwikkelde kwaliteitsdenken met de wijze waarop de kwaliteitsinstrumenten zijn geïmplementeerd en doordat de verbetercyclus op verschillende terreinen aantoonbaar is. Zowel bij het management als de medewerkers is er sprake van enthousiasme t.a.v. het verder ontwikkelen van de structuur op basis van alertheid op potentiële verbeterpunten. Een welverdiend keurmerk dus.à¢â‚¬

Het HKZ model is een kwaliteitsmanagementmodel gebaseerd op ISO, dat specifiek gemaakt is voor zorg en welzijn. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteits-managementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door zorgverzekeraars, financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. Fysiotherapie Willems heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het certificaat kent een geldigheid van 3 jaar. Jaarlijks wordt de organisatie door het externe certificeringsbureau opnieuw onderzocht. Daarbij moet aangetoond worden dat het kwaliteitssysteem onderhouden en verbeterd wordt. Waar in 2009 kwaliteitsverbetering centraal stond is dat kwaliteitsbewaking- en handhaving voor het komende jaar.

-----------------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Guido Willems

Tel: 06 51 63 75 12
E: [email protected]
I: www.fysiotherapiewillems.nl