Tijdens de European Seafood Exhibition in Brussel (26 t/m 28 april) presenteren Indonesië, Maleisië en Nederland hun partnerschap op het gebied van garnalen. Het doel van dat partnerschap is het vergroten van de markttoegang en het bijdragen aan duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding. Daarbij helpt Nederland de partnerlanden te gaan voldoen aan kwaliteitseisen die te maken hebben met voedselveiligheid, milieu, sociale standaarden en gezondheid.

Bij de samenwerking zijn de overheden, het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties uit elk van de partnerlanden betrokken. De Nederlandse overheid is in het project vertegenwoordigd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Buitenlandse Zaken/Ontwikkelingssamenwerking. Indonesië, Maleisië en Nederland werken gezamenlijk aan de uitvoering van een actieplan met activiteiten als een .road show. langs 14 belangrijke productielocaties in Indonesië. Daarbij wordt informatie uitgewisseld en gediscussieerd over voedselveiligheid en duurzame productie. Andere onderdelen van het actieplan zijn onder andere training van laboratoriumpersoneel en instelling van demonstratiebedrijven voor .good aquacultural practice..  
 
Een vergelijkbare samenwerking bestaat tussen Vietnam en Nederland op het gebied van de vissector. Het partnerschap Indonesië, Maleisië en Nederland presenteert zich in Brussel in de stand van het Visbureau. 
 
 
bron:LNV