Leeuwarden/Drachten 25-11-2004 - Woensdag om 13.15 uur werd een
inwoonster van de Achlumerstraat gebeld door een man die zich
voorstelde als een medewerker van Essent.

Er zou bij de woning van de vrouw een gaslek zijn. Even later kwam een
man aan de deur. Het maken van het lek zou 500 euro kosten, een ander
bedrijf zou wel eens enkele duizenden euro's kunnen rekenen. De man
wilde ook wel eventuele sieraden verzekeren. Toen even later een
aanbetaling werd gevraagd kon de 82-jarige aangeefster de man de deur
uitwerken.

Woensdag is ook in de omgeving van de Schrans - Plantsoenstraat
geprobeerd door twee mannen, die zich voordeden als medewerkers van een
waterleidingbedrijf, bewoners waterpompen te laten vernieuwen. De
voornamelijk oudere mensen moesten dan wel eerst 900 euro betalen. Een
vrouw mist, na het bezoek van de twee, 500 euro. Overigens worden op
dit moment in Leeuwarden wel pompen vervangen, maar dat gebeurt dan op
een correcte manier en wordt de bewoner van tevoren schriftelijk
medegedeeld.

In Drachten werd op 14.15 uur een 79-jarige bewoner van De Hoge Bomen
benaderd door een zogenaamde medewerker van de gemeente Smallingerland.
De man vertelt dat er een gaslek was ontdekt en dat spoedig een monteur
langs zou komen. Deze kwam langs en moest zogenaamd een gaspomp
vervangen. Dit zou in totaal 5600 euro gaan kosten. De bewoner belde
hierop naar de bank om dit geld op te gaan halen. Ondertussen had de
monteur het bedrag verhoogd tot meer dan 9000 euro. Toen dit allemaal
niet lukte ging de man er vandoor.

Bron: Politie Fryslà¢n