Gasunie Trade & Supply, het Productschap Tuinbouw en LTO Nederland hebben afspraken gemaakt over verregaande samenwerking. In de komende vijf jaar zullen de partijen gezamenlijk projecten ontwikkelen en uitvoeren, die met name tot doel hebben duurzame ontwikkelingen in de glastuinbouwsector te stimuleren.  

Duurzame energieontwikkeling staat zowel bij Gasunie als in de tuinbouwsector hoog in het vaandel. Het Productschap Tuinbouw en LTO Nederland hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot een transitietraject naar duurzame energie in de glastuinbouw. Dat initiatief sluit goed aan bij de ambities van Gasunie Trade & Supply. Vorig jaar ondertekende het gasbedrijf samen met vier andere grote spelers op de Nederlandse energiemarkt in datzelfde kader een manifest om werk te maken van de verduurzaming van het gasgebruik in ons land. Samenwerking met belangrijke afnemersgroepen kan worden beschouwd als een rechtstreeks uitvloeisel van die ambitie. 
 
Gasunie Trade & Supply en de tuinbouwsector onderhouden van oudsher nauwe banden met elkaar, niet in de laatste plaats omdat de energiehuishouding een uitermate belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering van de glastuinders. Sinds de volledige liberalisering van de energiemarkt op 1 juli 2004 is iedereen vrij om energie in te kopen waar hij wil. Binnen die nieuwe situatie is gezocht naar samenwerking in de vorm van projecten die efficiënt en duurzaam energieverbruik stimuleren en daardoor niet alleen kosten besparen, maar de sector ook op de toekomstige energiesituatie voorbereiden. Voor Gasunie passen die projecten uitstekend in de bedrijfsdoelstellingen, die mede zijn gericht op doelmatige inzet van aardgas en nadrukkelijk oog hebben voor de energievoorziening op de lange termijn. 
 
Op korte termijn zullen Gasunie Trade & Supply, het Productschap Tuinbouw en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) een stuurgroep installeren die de eerste projecten binnen deze samenwerking zal selecteren. 
 
bron:Gasunie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular