Het transportbedrijf van de B.V. Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak N.V. (Vopak) gaan samen werken aan de ontwikkeling van een ontvangstterminal voor vloeibaar aardgas (LNG). De bedrijven hebben daartoe een overeenkomst getekend. Onderzocht zal worden hoe een dergelijke onafhankelijke ontvangstterminal er uit zou kunnen zien, waar deze gesitueerd zou kunnen worden en welke marktpartijen daar gas zouden kunnen aanleveren en/of afnemen. 

Een aantal bedrijven heeft recentelijk belangstelling uitgesproken voor een eventuele aanlanding van vloeibaar aardgas in Nederland. Een gegarandeerde doorzet voor de lange termijn is een van de hoofdvoorwaarden voor een eventuele investering. Vanzelfsprekend zal worden voldaan aan de hiervoor geldende normen van veiligheid en milieu. 
Voor wat de deelname aan de investering in een dergelijke terminal betreft, geven Gasunie en Vopak aan open te staan voor samenwerking met derden.  
 
Carel van den Driest, bestuursvoorzitter van Vopak, en Marcel Kramer, hoofddirecteur Transport van Gasunie spraken hun tevredenheid uit over de samenwerking tussen de bedrijven. Van den Driest: 'We houden ons beiden bezig met transport, opslag en energie, en we kunnen elkaar ook goed aanvullen. Vopaks expertise ligt vooral op het gebied van de ontwikkeling, bouw en management van terminals voor opslag en overslag van chemische en olieproducten. Vopak heeft op dit gebied in 29 landen een positie met 72 terminals en heeft een groot aantal klanten die ook LNG-activiteiten hebben'.  
Kramer: 'Gasunie is eigenaar van het Nederlandse gastransportnetwerk, is zeer goed bekend met gastransportprojecten, gasopslag en aansluitingen, en met de belangen van de Europese gasleveranciers en afnemers. Gasunie is qua doorzet het grootste transportbedrijf op het Europese continent, en bezit ook reeds een kleine LNG-installatie in de Rijnmond. Een LNG-terminal van enig formaat is direct relevant voor het Nederlandse pijpleidingnetwerk en optimale aansluiting aan dat netwerk is van belang. 
Een LNG-terminal zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de belangen van zowel de producenten/leveranciers van LNG als die van afnemers via het Nederlandse pijpleidingnetwerk. Het is dan ook een logische en waardevolle stap in de ontwikkeling van beide bedrijven'. 
 
bron:Gasunie