Gasunie Research en Gasunie Engineering gaan voortaan samen onder de
nieuwe naam Gasunie Engineering & Technology opereren. Beide
bedrijfsonderdelen werden in de jaren zestig opgericht door de N.V.
Nederlandse Gasunie.   

Gasunie Engineering heeft een lange staat van dienst in het ontwerpen,
aanleggen, beheren en onderhouden van gastransportsystemen en
-installaties. In dat kader worden op grote schaal
consultancywerkzaamheden voor derden verricht.  

Gasunie Research is actief met het ontwikkelen van nieuwe
gastechnologie en doelmatige gastoepassingen voor de particuliere en de
zakelijke markt, de industrie en de energiesector. 

Door de samenvoeging ontstaat een uniek kenniscentrum waar bedrijven
terecht kunnen voor alle denkbare vraagstukken op het gebied van
transporttechnologie en inzet van aardgas of andere gasvormige
energiedragers. Drs. Willem Faber is benoemd tot hoofd van Gasunie
Engineering & Technology.

Bron: NEDERLANDSE GASUNIE N.V.