De kwaliteit van de gezondheidszorg door huisartsen, fysiotherapeuten en apothekers, verbeteren in Amsterdam Zuidoost. Dat willen de GAZO en Agis Zorgverzekeringen de komende jaren realiseren. Ze ondertekenden daarvoor op 25 november een samenwerkingsovereenkomst. Centraal in de overeenkomst staat: actief samenwerken voor goede zorg op wijk- en buurtniveau in Amsterdam.

Stel dat je als patiënt bij à©à©n gezondheidscentrum in de buurt terecht kunt voor verschillende zorgverleners die ook nog intensief samenwerken. En die je snel doorverwijzen naar de juiste zorgverleners als het nodig is. Dat is makkelijk voor de patiënt. Maar het betekent ook dat zorgverleners efficiënter gaan samenwerken. Uiteindelijk wordt de zorg hierdoor beter. Agis Zorgverzekeringen stimuleert deze geïntegreerde eerstelijnszorg graag en werkte hiervoor al samen met de GAZO. De overeenkomst benadrukt die samenwerking.

Zorg op elkaar afgestemd
à¢â‚¬Å“In de GAZO hebben we een partner gevonden met meer dan 15 jaar ervaring. Zij weten wat er aan gezondheidsvraagstukken speelt in de wijk en buurt. Zij willen zich, net als Agis, intensief inzetten voor de gezondheid van onze verzekerden", zegt Marjolein Verstappen, Raad van Bestuur van Agis. Judith Meijer, algemeen directeur van de GAZO à¢â‚¬Å“We hopen dat deze samenwerking bijdraagt aan onze mogelijkheden kwalitatief goede zorg voor onze patiënten te leverenà¢â‚¬Å“.

De samenwerking tussen Agis en GAZO is erop gericht om meer inzicht in de zorg te krijgen en in kaart te brengen hoe die nog beter te maken. Een belangrijk deel van de inwoners van Amsterdam is verzekerd bij Agis en een deel van hen is voor de zorg aangewezen op de GAZO. Agis ziet het als haar opdracht ervoor te zorgen dat haar verzekerden verzekerd zijn van goede, bereikbare en betaalbare zorg.

Amsterdam samen gezond!
Amsterdam samen gezond! is een samenwerking tussen de gemeente Amsterdam en Agis Zorgverzekeringen. Centraal staan versterking van de eerstelijnszorg, kwaliteit van de zorg en preventie. Doel is goede, bereikbare en betaalbare zorg voor alle Amsterdammers. Hiervoor wordt in iedere buurt samengewerkt met bewoners, zorgverleners en welzijnsinstellingen. De samenwerkingsovereenkomst tussen Agis en de GAZO, die getekend werd in het bijzijn van wethouder Marijke Vos, is een logisch gevolg van het convenant.

Website: http://www.agisweb.nl/