De Genealogische Computer Vereniging (GCV) en de gebruikersgroep Genealogie van de HCC (Hobby Computer Club) gaan fuseren. De GCV gaat daarbij volledig op in de HCC. Dat voorstel wordt binnenkort aan de algemene vergadering van de GCV gedaan. De beide verenigingen gaan verder onder de bestaande naam HCC!genealogie. Twee GCV bestuursleden worden als kernlid toegevoegd aan het HCC!genealogie bestuur.

Volgens GCV-voorzitter mr. Willem van Winterswijk kampen in het algemeen verenigingen in ons land met personele bezettingsproblemen. Dat is bij de GCV niet anders. Daarnaast hebben de leden aangegeven de rol die de GCV vanaf haar oprichting heeft aangenomen als belangenbehartiger hogelijk op prijs te stellen. Maar het bestuur wilde meer bieden dan alleen dat. "Weer het wiel uitvinden met een nieuwe genealogisch computerprogramma ligt niet voor de hand, evenals het digitaliseren van genealogische bronnen. In den lande zijn er vele initiatieven op dat terrein, denk aan GenLias en Van papier naar digitaal", aldus Van Winterswijk.

De Genealogische Computer Vereniging GCV is een vereniging van en voor geïnteresseerden in het gebruik van de computer, programmatuur en het internet als hulpmiddel bij het genealogisch onderzoek.

Onder het motto “leden voor leden” werken de CGV-leden aan belangenbehartiging, uitwisseling van gegevens en ervaringen, voortgaande professionalisering en kwaliteitsverbetering van de door de vereniging zelf, dan wel door andere partijen aangeboden en ontwikkelde digitale ontsluiting van archiefmateriaal

 
Van Winterswijk: "In de fusiegesprekken met HCC!genealogie is ons duidelijk geworden dat wij elkaar kunnen versterken. Wij hebben een aantal producten waarin de HCC is geïnteresseerd en wij zijn onder de indruk van de organisatorische kwaliteiten van HCC!genealogie en het enorme aanbod wat de HCC haar leden te bieden heeft. Dat zij uitstekend kunnen organiseren hebben zij bewezen, getuige hun alom gewaardeerde genealogische dagen. Daarnaast geven zij regelmatig cd’s uit en organiseren zij excursies en cursussen.


Cees Heystek, voorzitter van deze HCC gebruikersgroep: "De doelstelling van de GCV, het leveren van een
substantiële bijdrage aan de ontwikkeling van de digitale toegankelijkheid van archieven en gegevens. Dat sluit volledig aan bij de rol die wij in genealogie land in wensen te nemen."

 
Bij HCC!genealogie is die menskracht in grotere mate voorhanden, maar is deze vereniging geïnteresseerd in een aantal producten van de GCV zoals haar website, wekelijkse digitale nieuwsbrief Update en het maandblad Computergenealogie. Cees Heystek: "Wat wij in feite doen is het combineren van the best of two worlds, waarbij de sterke punten van beide verenigingen ten behoeve van de leden op deze manier sterk wordt uitgebreid. Immers de HCC kent een veelheid aan producten en services", licht Heystek toe.

 
Het contributiebedrag van beide verenigingen is nagenoeg gelijk, maar bij de HCC krijgt men -er al dan niet met een kleine bijbetaling- meer voor. Zo kent de HCC een unieke HCC kortingspas, krijgt men toegang tot de kennis en de diensten van de HCC, ontvangt men een gratis een hcc!net e-mailadres, zijn er adviseurs beschikbaar voor vragen op genealogisch gebied en computerprogramma’s, geeft men het jaarboek Gens Humana en een cd-rom met stambomen en kwartierstaten uit. Ook op het gebied van internetmogelijkheden, aantrekkelijke kortingen, online diensten, uitgave als hcc!magazine, het tijdschrift Tips & Trucs, korting op het tijdschrift Computer!Totaal, hcc!world, korting op het tijdschrift Zoom.nl, hcc!magazine, en Computerconsument.nl. Daarnaast kent de HCC nog de hcc!shop, hcc!cinema, hcc!hulp, hcc!panel, de hcc!dagen en zelfs korting op de HCC MasterCard.

Noot voor de redactie (niet bedoeld voor publicatie):

Nadere informatie omtrent het bovenstaande wordt u graag verstrekt door Frank Lether, public relations officer van de GCV die via [email protected] computergenealogie.org is te bereiken en/of door Frans Goedemondt, secretaris van HCC!genealogie die via [email protected] bereikbaar is. 

www.computergenealogie.org

http://genealogie-gg.hobby.nl