Tijdens een viering op 15 januari 2006 zal de Raad van Kerken om Gods zegen vragen voor het werk dat vanuit de kerken wordt gedaan ten behoeve van vluchtelingen in Nederland. Ondanks alle inzet vanuit kerken en andere organisaties wordt de situatie voor veel asielzoekers en vluchtelingen, illegalen en vreemdelingen in Nederland slechter.

Het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die op straat belanden, mannen vrouwen kinderen, om mensen die onschuldig in detentie worden gezet in afwachting van hun uitzetting, om mensen die plaats vonden in een noodopvang, bij particulieren of bij bekenden uit hun moederland. Velen zien er geen gat meer in, hetzelfde geldt voor al die vrijwilligers en beroepskrachten die zich voor hen inspannen.

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt tijdens een gezamenlijke viering Gods zegen gevraagd over het werk in het komend jaar. U wordt opgeroepen deze viering bij te wonen. De viering wordt gehouden op zondag 15 januari van 14.00-16.00 uur in De Wijkplaats (voormalige Vredeskerk), Joh. Camphuysstraat 101, Utrecht.

bron:PKN

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular