Elst 02-06-2005 - De gemeenten Overbetuwe en Lingewaard, de scholen voor voortgezet onderwijs in deze gemeenten en het politiedistrict Rivierenland hebben donderdag 2 juni een convenant ondertekend, dat het bevorderen van veiligheid voor jongeren beoogt. Centraal daarin staat het werken met gebiedsagenten die als taakaccent 'School' hebben. Ook willen de partijen gezamenlijk projecten opzetten om het veiligheidsbesef en veilig gedrag bij jongeren te vergroten. Het convenant gaat het volgend schooljaar in en geldt in elk geval drie jaar.

De gebiedsagenten gaan 400 uur van hun werktijd aan veiligheidszorg op scholen besteden. Die uren kopen de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe in, omdat deze taak niet tot het regulier politiewerk behoort. De agenten kunnen op die manier ook aan preventie aandacht geven, waar hun taak normaal beperkt blijft tot opsporing, toezicht en handhaving. Met deze manier van samenwerken wordt de hele keten van preventie, repressie en nazorg samengebracht. De scholen Over Betuwe College Elst, Huissen en Bemmel, Het Westeraam in Elst en het Hendrik Pierson College in Zetten zorgen voor een werkruimte in hun gebouwen, van waaruit de agenten hun werk kunnen doen.

De overige tijd verrichten de agenten hun normale politiewerk in hun gebied, maar ook dan zullen zij vaak daar zijn waar ook jongeren samenkomen, zoals in de recreatiegebieden.

Meer contact

Dit veiligheidsbeleid met gebiedsagenten met taakaccent 'School' en integrale projecten kan een positieve invloed hebben op het gedrag, de veiligheid en de leerprestaties van de jongeren, zo verwachten de deelnemers aan het convenant. Dat is het doel van het beleid van gemeenten en politie, waarin jongeren speerpunt zijn, terwijl de schoolgemeenschappen op deze manier ook invulling willen geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In beide gemeenten samen gaat het om zo'n vierduizend leerlingen. Aanleiding voor het convenant is niet, dat er sprake zou zijn van grote onveiligheid of criminaliteit op de scholen. Belangrijker is dat scholen, politie en gemeenten vaak kunnen zien aankomen hoe jongeren zich gaan ontwikkelen en dat zij die kennis en ervaring uitwisselen. Door dit convenant kunnen zij beter zien waar mogelijke risico's ontstaan en hoe zij veiligheidsrisico's kunnen voorkomen. Doordat de agenten op de plaatsen komen waar jongeren bijeen zijn, de scholen dus, maar ook bijvoorbeeld bij recreatieplassen, kunnen zij de jongeren beter leren kennen en andersom. Het delen van die kennis en ervaring van de verschillende partijen komt uiteindelijk de veiligheid van jongeren ten goede.

Verdeling taken

De gebiedsagenten in deze functie worden Theo Overgoor en Eric Gudden. Beiden zijn al jaren werkzaam in de unit Rivierenland-West, waarbij Theo Overgoor de functie van gebiedsagent Gendt/Doornenburg vervult. De gebiedsagenten met het taakaccent 'School' zullen spoedig worden geïntroduceerd in hun nieuwe gebied en op de scholen. De verwachting is dat zij na de zomervakantie volop gaan draaien in hun gebieden. De gebieden worden als volgt verdeeld: Theo Overgoor doet de locaties van het Over Betuwe College in Bemmel, Huissen en Elst, de twee recreatiegebieden Rijkerswoerdse plassen en Strandpark Slijk-Ewijk en de dorpskern Slijk-Ewijk. Eric Gudden krijgt als taak het Hendrik Pierson College in Zetten, Het Westeraam in Elst en de dorpskernen Zetten en Hemmen.

Bron: Politie Gelderland-Midden

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular