Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt doorgaans vele verzoeken van studenten om stage te
lopen binnen een organisatie. In eerste instantie wordt er een schifting gemaakt in
kandidaten aan de hand van de motivatiebrief en het CV. Het blijkt dat, wanneer deze
brief in gebrekkig Nederlands is opgesteld, het niet waarschijnlijk is dat de student
wordt uitgenodigd voor een gesprek.

StudentenBureau, de grootste stagebemiddelingsorganisatie van Nederland, heeft onderzoek gedaan naar de stagemogelijkheden voor allochtonen die studeren aan een HBO-instelling. Maandelijks krijgt deze organisatie vele honderden aanmeldingen van stagezoekende studenten, waarvan 20% komt van studenten van allochtone afkomst. StudentenBureau verzorgt de voorselectie voor vele honderden bedrijven en nodigt studenten uit voor een intake wanneer zij in aanmerking komen voor een opdracht. Hierbij wordt een schifting gemaakt aan de hand van de motivatiebrief, het CV en telefonisch contact. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, waarvan enkelen niet vloeiend Nederlands spreken en/of schrijven is de kans groot dat zij niet door de voorselectie komen. Zodoende is het percentage allochtone studenten dat op intake komt slechts 15%. Het aantal daadwerkelijke plaatsingen bij haar opdrachtgevers ligt zelfs nog lager. Slechts 1 op de 10 geplaatste studenten is allochtoon, dit mede dankzij een tweede selectie die door de bedrijven zelf wordt gedaan.
Om dit tegen te gaan wordt in het idols-programma van StudentenBureau, waarbij excellente studenten pro-actief worden voorgesteld aan bedrijven, extra aandacht besteed aan deze doelgroep. In dit concept kunnen studenten van hoogopgeleid niveau zichzelf in een kort gesprek met de selecteur presenteren. Als deze auditie de selecteur weet te overtuigen van de kwaliteiten van de student wordt deze proactief voorgesteld aan de opdrachtgevers van StudentenBureau. Op deze manier worden er steeds meer goede allochtone studenten geplaatst bij zeer interessante bedrijven.
bron:Studentenbureau