72 procent van de vouchers die leerlingen in het voortgezet onderwijs voor het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) ontvangen, is in het schooljaar 2003-2004 gebruikt. Dat is 5 procent meer dan het jaar daarvoor. Dit percentage staat gelijk aan in totaal 1,2 miljoen culturele bezoeken en activiteiten.

Deze resultaten werden bekend gemaakt op de eerste Dag van de Cultuureducatie die staatssecretaris Medy van der Laan (cultuur) vandaag heeft geopend. De CKV-bonnen zijn vooral een succes in de onderbouw en in het VMBO. Daar werd in 2003-2004 respectievelijk 89 en 73 procent van alle bonnen besteed. .Dit schooljaar streven we naar een totale besteding van 75 procent., zegt Van der Laan. Ook de culturele sector profiteert van de uitgifte van CKV-bonnen. In het schooljaar 2003-2004 ontving de sector daardoor 5,2 miljoen euro.

Basisscholen
Komend schooljaar krijgen opnieuw ruim 2100 basisscholen extra geld voor cultuureducatie in het kader van de regeling .Versterking cultuureducatie in het primair onderwijs.. Net als de eerste lichting scholen (ruim 700) krijgen deze scholen 10,90 euro per leerling. Met het geld kunnen scholen culturele voorstellingen bezoeken of zelf culturele activiteiten organiseren.
Uit onderzoek van Cultuurnetwerk Nederland blijkt dat scholen enthousiast hebben gereageerd op de extra aandacht voor cultuureducatie. Basisscholen willen graag samen met culturele instellingen aan de slag om te bekijken hoe cultuur een nog steviger plek kan krijgen in het lesprogramma. Zestig procent van de scholen vindt cultuur belangrijk voor het profiel van de school. Geschiedenis en .zelf dingen doen. vinden jongeren de leukste aspecten van cultuureducatie.

Dag van de Cultuureducatie
De dag van de Cultuureducatie, georganiseerd door Cultuurnetwerk Nederland, is onderdeel van het initiatief van minister Van der Hoeven en staatssecretaris Van der Laan om de cultuureducatie op scholen te stimuleren. Het doel van de overheid is dat in 2007 alle scholen cultuureducatie, in woord en daad, in hun schoolprogramma betrekken. Het budget dat de regering beschikbaar stelt, loopt op van 4 miljoen euro in 2004 en tot 22 miljoen euro in 2007. .De komende twee jaar richten de minister en ik ons erop scholen zo goed mogelijk te ondersteunen, bijvoorbeeld met projecten als beroepskunstenaars in de klas, of Erfgoed àƒÆ’  la Carte., aldus Van der Laan.
De cultuurvouchers, uitgegeven door stichting CJP, worden ondermeer gebruikt voor het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CVK). Dit vak CKV wordt jaarlijks gevolgd door 200.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs. Voor dit vak bezoeken leerlingen culturele organisaties zoals theater, bioscopen, popconcerten en exposities. Om de CKV-activiteiten te bekostigen, ontvangen leerlingen een gratis CJP-pas en 22,50 euro aan CKV-bonnen.

bron:OCW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular