´Ze geven je een geweer en dan moet je je beste vriend doden. Zo zien
ze of ze je kunnen vertrouwen. Als je hem niet doodt, dan moet je
vriend jou doden. Ik moest het wel doen, anders zou ik doodgeschoten
worden. Daarom ben ik gevlucht. Ik kon er niet meer tegen.'

Citaat van een 17-jarig lid van een paramilitaire groep in Colombia.

Kindsoldaten: regeringen falen bij bescherming kinderen

Nieuw overzicht toont gebruik kindsoldaten in meer dan 20 conflicten ter wereld

´Regeringen ondermijnen het proces om het gebruik van kindsoldaten uit
te bannen', zei de Internationale Coalitie tegen het gebruik van
Kindsoldaten vandaag bij de lancering van een nieuw rapport, het ´Child
Soldiers Global Report 2004
'. De Internationale Coalitie tegen het
gebruik van Kindsoldaten verenigt 's werelds grootste mensenrechten- en
humanitaire organisaties.

Het ´Child Soldiers Global Report 2004' is het meest complete overzicht
van het gebruik van kindsoldaten tot dusver. Uit het rapport blijkt dat
kinderen meevechten in vrijwel alle grote conflicten ter wereld, zowel
aan de kant van regeringstroepen als bij gewapende groeperingen. Ze
worden ontvoerd, verwond, gruwelijk misbruikt, gedwongen anderen te
doden en zelf gedood.

Het rapport toont trends en ontwikkelingen sinds 2001 in 196 landen. Er
zijn enkele verbeteringen in sommige landen te constateren, maar de
situatie verslechterde in vele andere landen. Het einde van de oorlogen
in Afghanistan, Angola en Sierra Leone leidde tot de demobilisatie van
40.000 kinderen, maar tegelijkertijd werden alleen al in de Ivoorkust
en Soedan 25.000 andere kinderen tot oorlogshandelingen gedwongen.

Regeringen schieten schromelijk tekort in het tegengaan van deze
praktijken. Zo worden alleen al in Colombia 14.000 kinderen gedwongen
mee te vechten in een slepend en gewelddadig conflict. Ondanks
wetgeving die het rekruteren van kinderen verbiedt gebeurt dit nog
steeds straffeloos door het leger en gewapende groeperingen. In Afrika
zijn 100.000 kinderen betrokken bij gewapende conflicten: zo zet het
leger van Burundi kinderen in vanaf tien jaar oud, ondanks het feit dat
de regering heeft toegezegd zich aan het kindsoldaten-protocol van de
VN te zullen houden.

De Coalitie beschuldigt daarnaast regeringen van de Europese Unie, de
G-8 en de VN-veiligheidsraad van gebrek aan leiderschap en roept op de
ban op het gebruik van kindsoldaten onmiddellijk af te dwingen. Zo moet
de EU een Speciaal Vertegenwoordiger aanstellen om richtlijnen tegen
het gebruik van kindsoldaten te implementeren. Westerse regeringen
moeten kinderen beschermen door zich te onthouden van militaire
training en steun aan regeringen die kindsoldaten gebruiken, zoals
Rwanda en Uganda.

´Kinderen moeten tegen oorlog beschermd worden en niet worden gebruikt
om oorlogen uit te vechten. De jeugd van hele generaties kinderen wordt
momenteel gestolen door regeringen en gewapende groeperingen,' zei
Casey Kelso, hoofd van de Internationale Coalitie tegen het gebruik van
Kindsoldaten ´Een wereld waarin het verboden is kinderen te laten
vechten in oorlogen is mogelijk, maar regeringen moeten hun politieke
wil en moed tonen om dit mogelijk te maken. Zij moeten de naleving van
internationale wetten afdwingen.' Kansen op verbetering zijn gelegen in
de toenemende steun voor het kindsoldaten-protocol bij het VN-verdrag
voor de Rechten van het Kind, in demobilisatieprogramma's en in het
strafrechtelijk vervolgen van ronselaars van kindsoldaten.

Hoewel de VN-veiligheidsraad de inzet van kindsoldaten heeft
veroordeeld en het gebruik van kindsoldaten door bepaalde landen
kritisch volgt, ontbreekt de politieke wil om concrete straffen voor
overtreders in te stellen. De Coalitie vindt dat de Veiligheidsraad
onmiddellijk in actie moet komen om kinderen uit conflicten te halen.
Naast gerichte sancties moeten ook de ronselaars van kindsoldaten
worden aangeklaagd bij het Internationale Strafhof in Den Haag.

Gewapende groeperingen
Gewapende groeperingen maken zich het meest schuldig aan het ronselen
en inzetten van kindsoldaten. Het gaat daarbij zowel om door regeringen
gesteunde paramilitairen als om oppositietroepen Tienduizenden kinderen
zijn sinds 2001 gerekruteerd door tientallen groeperingen in tenminste
21 conflicten. Ze dwingen de kinderen tot vechten, trainen ze om
explosieven en wapens te gebruiken, en onderwerpen ze aan
verkrachtingen, geweld en zwaar werk.

Zo werden meisjes en jongens van de Revolutionaire Gewapende Troepen in
Colombia (FARC)
onderworpen aan ´oorlogsraden' voor disciplinaire
straffen. In sommige gevallen werden andere kinderen gedwongen om hen
te doden. In het oosten van de Democratische Republiek Congo hebben
gewapende groeperingen meisjes seksueel misbruikt en verkracht. Ook
dwongen ze de kinderen hun eigen familieleden te doden.

De Coalitie zegt dat gewapende groeperingen kinderen tegen de strijd
moeten beschermen. Als zij dit niet doen moeten ze daarvoor juridisch
vervolgd worden.

Regeringstroepen
In minstens tien conflicten hebben regeringen kinderen in de
frontlinies ingezet: Burundi, Democratische Republiek Congo, Myanmar,
Soedan en de Verenigde Staten zijn enkele voorbeelden. Andere landen,
zoals Colombia, Oeganda en Zimbabwe ondersteunen paramilitaire groepen
en milities die kindsoldaten gebruiken. Staten als Indonesië en Nepal
gebruiken kinderen als informant, spion of boodschapper.

Sommige regeringen waaronder Burundi, Indonesië en de Russische
Federatie doodden en martelden kinderen of hielden hen gevangen op
verdenking van steun aan de gewapende oppositie. Palestijnse kinderen,
die door het Israëlische leger gevangen werden gehouden zijn gemarteld
of met geweld gedwongen informant te worden.

De Coalitie roept regeringen op het rekruteren van minderjarigen voor
alle gewapende troepen uit te bannen en het VN Verdrag tegen
Kindsoldaten, dat het aantal kinderen in oorlogshandelingen
terugdringt, te ratificeren en volledig te implementeren.

Westerse landen
Zeker 60 regeringen, waaronder Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië,
Australië, Oostenrijk, en de Verenigde Staten, rekruteren nog steeds
kinderen in de leeftijd van 16 en 17 jaar. Nederland heeft het
kindsoldaten-protocol nog niet geratificeerd, maar is wel van plan dat
komend jaar te doen. Gerekruteerde 17-jarigen krijgen de status van
aspirant-militair.


De Internationale Coalitie tegen het gebruik van Kindsoldaten is een
samenwerkingsverband van nationale, regionale en internationale
organisaties en coalities in Afrika, Azië, Europa, Latijns Amerika en
het Midden Oosten. Oprichters zijn Amnesty International, Defence for
Children International, Human Rights Watch, International Federation
Terre des Hommes, International Save the Children Alliance, Jesuit
Refugee Service, the Quaker United Nations Office in Geneva and World
Vision International.

De afzenders van dit persbericht zijn leden van de Nederlandse Coalitie
tegen het Gebruik van Kindsoldaten: Amnesty International, Unicef
Nederland, Pax Christi, Save the Children, Novib-Oxfam Nederland,
Stichting Kinderpostzegels Nederland, Defence for Children
International/ECPAT Nederland, World Vision.

Het kindsoldaten-protocol verwijst naar het Optionele Protocol bij het
Verdrag voor de Rechten van het Kind over de betrokkenheid van kinderen
bij gewapende conflicten. Hierin wordt deelname van kinderen onder de
achttien jaar aan vijandelijkheden verboden, alsmede gedwongen
rekrutering van kinderen. Het roept landen op de minimumleeftijd voor
vrijwillige rekrutering te verhogen. In oktober 2004 was dit Protocol
door 85 landen geratificeerd en ondertekend door 116 landen.

Bron: Amnesty International

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular