In 2004 maakte bijna 38 procent van de Nederlandse huishoudens gebruik van groene stroom. Ten opzichte van 2003 is dat een toename van 6 procentpunt.

Deze toename is voor een groot deel toe te schrijven aan huishoudens met een kostwinner in de leeftijd van 35 tot 44 jaar. Hier steeg het gebruik van groene stroom van 34 procent naar 44 procent. Bij huishoudens met een jonge kostwinner (18 tot 24 jaar) is het gebruik met 19 procent het laagst.

Ruim 45 procent van de huishoudens met een hoogopgeleide kostwinner gebruikte in 2004 groene stroom. Dit is bij huishoudens met een laagopgeleide kostwinner 33 procent. Ook bij alleenstaanden lag het gebruik van groene stroom beduidend lager (34 procent) dan bij gezinnen met kinderen (ruim 43 procent).

In plattelandsgemeenten is het gebruik van groene stroom het meest ingeburgerd (43 procent in 2004), terwijl in zeer stedelijke gebieden ongeveer 35 procent van de huishoudens groene stroom gebruikte.

In Noord-Brabant en Limburg was het gebruik van groene stroom het hoogst (bijna 45 procent), in de vier westelijke provincies was dit met 33 procent het laagst. Verder is het gebruik van groene stroom bij eigenaren van woningen (42 procent) hoger dan bij huurders (33 procent). Dit heeft onder meer te maken met het feit dat vooral jongere huurders gebonden zijn aan contracten waarin de keuze voor groene stroom beperkt is.

Bij huishoudens met een netto inkomen lager dan 13 duizend euro per jaar was het gebruik van groene stroom het laagst (34 procent). Huishoudens met een netto inkomen van 25 duizend tot 36 duizend euro hadden met 44 procent het hoogste percentage gebruik van groene stroom. Bij huishoudens die meer verdienden dan 36 duizend euro was het gebruik van groene stroom bijna 40 procent. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de hoogte van het netto huishoudeninkomen samenhangt met de leeftijd en de opleiding van de kostwinner.

Huishoudens die groene stroom gebruiken zijn ook op andere gebieden milieubewuster dan huishoudens die dat niet doen. Van de huishoudens die in 2004 groene stroom gebruikten, scheidde meer dan 66 procent hun groente-, fruit- en tuinafval van het overig afval, waarmee deze groep op dit milieuaspect ruim 9 procentpunt milieubewuster was dan overige huishoudens.

Ook het gebruik van spaarlampen was onder groene-stroomgebruikers hoger. Alleen bij het gebruik van chemische toiletverfrissers zijn geen verschillen te constateren tussen groene-stroomgebruikers en niet-groene-stroomgebruikers.

bron:CBS