Harry Dijksma, gedeputeerde Europese Zaken van de provincie Flevoland, is op 3 mei door het Comità© van de Regios gekozen als adviseur/rapporteur over het Europese Kaderprogramma voor concurrentie-vermogen en innovatie (C.I.P.). Het Comità© is het Europees adviesorgaan voor provincies en gemeenten.

Dit gloednieuwe Europese programma stelt 4,2 miljard euro beschikbaar van 2007 tot 2013 voor projecten op gebied van energie, technologie, ICT, MKB en ondernemerschap. De gedeputeerde ziet volop kansen voor het Nederlandse en Flevolandse MKB. Hij wil zich inzetten voor een nieuw Europees risicokapitaalfonds, het verbeteren van toegang van het MKB tot leningen (van banken), het stimuleren van kennisnetwerken en het makkelijker vermarkten van innovaties.

Het C.I.P. bundelt een aantal bestaande Europese initiatieven op gebied van innovatie en milieutechnologie. Vanwege het belang voor het MKB is het C.I.P. een van de belangrijkste lobbydossiers voor alle provincies en gemeenten. Het advies zal op 23 september 2005 gereed zijn en samen met het advies van het Europees Parlement aan de Europese Commissie en Raad worden voorgelegd.

bron:Provincie Flevoland