BAARN/SOEST - Een leerling van Het Baarnsch Lyceum heeft in 2008 gestreden voor het behoud van twee bomen. De twee bomen staan op het terrein van Het Baarnsch Lyceum waar men nu bezig is met de bouw van de nieuwe scholengroep. De actie was succesvol, voor de Stichting Nieuwbouw Voortgezet Onderwijs Baarn (NVOB) was de actie aanleiding geweest om nog eens nauwkeurig te kijken naar de plannen. De heer Wissink van de stichting heeft gezegd dat de NVOB tot de conclusie is gekomen à¢â‚¬Å“dat de bomen gehandhaafd kunnen worden.à¢â‚¬ Maar nu krabbelt de NVOB terug en heeft men andere plannen met de bomen.

De actievoerende leerling, Jord de Kat Angelino (17), heeft ervoor gezorgd dat onder andere leraren en omwonenden bezwaarbrieven stuurden naar de gemeente. Ook heeft hij van 515 leerlingen (en leraren) handtekeningen ontvangen die duidelijk maken dat men à¢â‚¬Å“niet wil dat deze twee bomen nutteloos gekapt wordenà¢â‚¬. Voor deze actie heeft Jord de Mooi Baarn-prijs gewonnen.

Afgelopen maand is Jord benaderd door de NVOB en heeft hij meerdere malen met de NVOB overleg gehad. à¢â‚¬Å“Ik vind het heel fijn dat men mij hierbij betrektà¢â‚¬, aldus Jord. Tijdens het eerste gesprek kwam het punt naar voren dat men er net achter gekomen was dat de bomen in de weg staan. Jord: à¢â‚¬Å“Dat zoiets niet van te voren bekend is, is gewoonweg belachelijk. Mij hebben ze toegezegd te bomen te handhaven, maar nu gaat de NVOB spelen met de betekenis van het woord ´handhaven‘˜. Handhaven betekent dat men de bomen niet kapt. Maar nu zeggen ze ´nee we kappen ze ook niet, maar we gaan ze verplaatsen‘˜. Verplaatsen heeft een heel groot risico op overlijden. Verplaatsen is eigenlijk een verkapte manier om alsnog van een boom af te komen. Ik voel me bedrogenà¢â‚¬.

Tijdens de verschillende bijeenkomsten heeft Jord ook contact gehad met de landschapsarchitect. Het probleem is dat men op de plek van de bomen een weg wil aanleggen, deze weg dient enkel voor het aanvoeren van materiaal voor onder andere de kantine, iets dat buiten schooltijden gebeurt. De landschapsarchitect heeft twee plannen gemaakt. Eà©n plan waarbij er een boom kon blijven staan op dezelfde plek en de andere boom verplant gaat worden, plan A. Het tweede plan, plan B, is dat de weg op een andere plek komt te liggen, niet tussen de Torenlaan en de bomen in, maar tussen de bomen en het Waldheim in. à¢â‚¬Å“Ik was meteen enthousiast over dat plan (plan B, red.), ze hoeven geen geld uit te geven aan het verplaatsen van de bomen, iets dat ongeveer 26 duizend euro gaat kosten, ze hoeven de grond daar niet af te graven, er hoeft geen kapvergunning te worden aangevraagd, de bomen raken niet beschadigd en die weg wordt toch alleen buiten de schooltijden bereden, dus de leerlingen en leraren hebben er geen last van. Ik zie alleen voordelen, voor de bomen maar ook voor de portemonneeà¢â‚¬.

Maar afgelopen week werd Jord uit de les gehaald en werd hem medegedeeld dat de NVOB toch kiest voor plan A, waarbij een boom verplant wordt en de andere boom op een terp komt te staan. à¢â‚¬Å“Ik heb nog geen argumenten gehoord waarom men opeens voor dit plan kiest. Wel liet mevrouw Verstraeten (rector HBL, red.) aan mij doorschemeren dat het Waldheim tegen het andere plan was.à¢â‚¬ Tijdens het overleg zegt rector Verstraeten tegen Jord: à¢â‚¬Å“Jouw doel is bereikt, de bomen blijven behouden. [...] Daarbij komt dat je niet altijd 100% je zin kan krijgen.à¢â‚¬ Waarop Jord antwoordde à¢â‚¬Å“Het gaat mij zeker niet om het feit dat ik mijn zin wil krijgen, het gaat mij om het belang van de bomen.à¢â‚¬

à¢â‚¬Å“Ik wil overigens zeggen dat het kappen van de bomen en het herplanten van soortgelijke bomen zelfs meer kost dan het verplanten, wel 28.000 euro!à¢â‚¬, zegt Jord. Volgens de BSI Bomenserivce verkeren de bomen in goede conditie. à¢â‚¬Å“Dus waarom gezonde bomen beschadigen door middel van verplanten, terwijl er een prachtig plan klaarligt waarbij de bomen met rust gelaten worden?à¢â‚¬.

Het verplanten van bomen is een klus met een groot risico dat de bomen het niet overleven. Vanwege dit risico heeft men een kapvergunning nodig. Mocht het besluit vallen dat de bomen toch verplant mogen worden, dan zal dit natuurlijk niet goed zijn voor de gemeenteraad in tijden van gemeenteraadsverkiezingen. Terwijl de NVOB zich niet aan zijn beloftes houdt, houdt Jord voet bij stuk. à¢â‚¬Å“Er moet immers iemand zijn die wà©l op zijn woord gelooft moet blijven worden. Ik doe dit voor de bomen à©n voor de 515 leerlingen en leraren die achter mij staanà¢â‚¬.

Wanneer u wilt reageren kunt u dit doen in het gastenboek op www.redmij.tk, hier is tevens een mogelijkheid om meer informatie aan te vragen.

Redactie, het onderstaande is niet voor publicatie:

Bij dit bericht horen twee foto‘˜s die het verhaal verduidelijken, deze foto‘˜s graag naast elkaar of boven elkaar plaatsen met het volgende onderschrift (zonder aanhalingstekens) à¢â‚¬Å“De kleuren geven de verschillende hoogtes van het terrein aan. Plan B is de meest goedkope en boombehoudende plan.à¢â‚¬ De foto‘˜s zijn te downloaden op www.redmij.tk onder het kopje à¢â‚¬Å“PERSBERICHTà¢â‚¬ linksboven.

Voor meer info:
[email protected]
www.redmij.tk