De invoering van de gedragscode en de harde aanpak in de sector lijken effect te hebben. Dit blijkt uit de eerste jaarlijkse rapportage van de Commissie van Toezicht van de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) dat onlangs verscheen. Bijna 1100 bedrijven uit de bouwsector hebben zich geregistreerd bij de SBIB.

 

Deelnemers zijn verplicht minimaal eens per twee jaar eventuele overtredingen van de gedragscode en de wijze waarop deze binnen de onderneming zijn afgedaan, te melden. In 2004 zijn er 15 overtredingen gerapporteerd in 10 ondernemingen. Deze overtredingen hadden betrekking op integer handelen (art. 3), onrechtmatig handelen (art. 4) en vastleggen van gegevens (art. 5). Alle overtredingen zijn afgehandeld binnen de aangesloten ondernemingen. De Commissie van Toezicht, die externe klachten over bedrijven kan beoordelen, heeft geen klachten in behandeling genomen.

Uit het rapport komt een aantal verbeterpunten naar voren. Niet meer dan eenderde van de bedrijven geeft aan dat opdrachtgevers vragen of het bedrijfsleven is aangesloten bij de SBIB. Slechts 10% van de geregistreerde bedrijven stelt als voorwaarde dat een ingeschakelde onderaannemer een gedragscode hanteert. In 40% van de gevallen dat hoofdaannemers samenwerken, wordt de eis van het hanteren van een gedragscode gesteld. Uit een onderzoek van EIB komt een vergelijkbaar beeld naar voren. De SBIB heeft in beide rapporten aanleiding gezien een actieplan op te stellen. Niet alleen richting opdrachtgevers, maar ook richting neven- en onderaannemers moet het gebruik van de gedragscode worden gestimuleerd.

SBIB
De Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) heeft als taak het ondersteunen van bedrijven bij de invoering van een integriteitbeleid. Bedrijven die een gedragscode hebben ingevoerd die voldoet aan de door de SBIB vastgestelde modelcode, kunnen zich bij SBIB laten registeren. Het register van de SBIB is te raadplegen op www.sbib.nl, evenals de rapportage van de Commissie van Toezicht.

bron:SBIB