De Commandant der Strijdkrachten, generaal
Dick Berlijn, heeft woensdagmiddag het startschot gegeven voor de
introductie van de Gedragscode Defensie. Dat gebeurde tijdens een
bijeenkomst in de Prinses Julianakazerne in Den Haag, ten overstaan
van alle operationele commandanten, commandanten van de respectieve
defensieonderdelen, opper- en vlagofficieren en gelijkgestelde
burgers.

De Gedragscode Defensie staat voor een
professionele houding, fatsoenlijke omgangsvormen en goede
samenwerking. Dat is een van de kernboodschappen die ook in een
brief aan het personeel kenbaar is gemaakt. "Dit is pas het begin
op weg naar een nog betere organisatie. De Gedragscode Defensie is
geen tovermiddel, maar een startpunt en een kapstok voor een breed
scala aan maatregelen", kondigde Berlijn aan.

De hoofdthema’s luiden: ‘Ik
maak deel uit van een professionele organisatie’, ‘Ik
ben lid van een team met een gemeenschappelijke taak’,
‘Ik ben mij bewust van mijn verantwoordelijkheid’,
‘Ik behandel iedereen met respect’ en ‘Ik zorg
voor een veilige werkomgeving’.

bron:MinDef