De gedragscode voor Defensiepersoneel
begint vorm te krijgen. Na enkele kleinere sessies discussieerden
vandaag in het World Forum Convention Center in Den Haag zo’n
250 militairen en burgers van alle krijgsmachtdelen en
defensiebedrijven over de lijn die zou moeten worden gevolgd.

Dat gebeurde onder leiding van de
Commandant der Strijdkrachten, generaal Dick Berlijn. Aanleiding
voor de bijeenkomsten vormde het rapport van de commissie Staal
waaruit blijkt dat er sprake is van structureel ongewenst gedrag
binnen de krijgsmacht. De werkgroep van plaatsvervangend CDS
luitenant-generaal Rob Bertholee stelt een set gedragsregels op die
dit moet terugdringen. Ze komt begin januari met een
conceptvoorstel.

Berlijn poneerde vandaag twee kernwoorden:
fatsoen en verantwoordelijkheid. “We moeten hernieuwde inhoud
geven aan het militair-zijn”, vindt hij. “Gedragsregels
kunnen ons daarbij de richting geven, maar we moeten zelf de
organisatie verbeteren.”

Vanuit het zeer betrokken personeel kwam
direct een aantal suggesties. Zo tekende niemand bezwaar aan tegen
de stelling “Ik doe niets dat de belangen van Defensie
schaadt” en “Ik gebruik geen drugs en ben terughoudend
met het gebruik van alcohol.” Ook klonk weer de roep om alle
regels voor alle krijgsmachtdelen en bedrijven te laten gelden.
“Als we hier vinden dat we verder moeten gaan dan de
bestaande regelgeving, zoals bij softdrugs, dan ga ik daar nu over
nadenken”, zei de CDS.

bron:MinDef