De helft van de chronisch zieken en
gehandicapten blijkt niet de financiële compensatie te krijgen
waar ze recht op hebben. Het kabinet wil ook nog eens 400 miljoen
euro bezuinigen op die compensatieregeling. GroenLinks vindt dat
een slechte zaak en vraagt om opheldering.

Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat
slechts 50% van de chronisch zieken en gehandicapten gebruik maakt
van de buitengewone uitgave. Vaak weet men niet dat men er recht op
heeft. GroenLinks maakt zich daar zorgen over. Helemaal zorgwekkend
is echter dat het kabinet tegelijkertijd vanaf volgend jaar 400
miljoen wil gaan bezuinigen op de regeling. Kees Vendrik stelt
daarom de volgende vragen aan de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport.

bron:GroenLinks