Op 31 augustus 2006 vond in Afghanistan
een ongeval plaats met een Nederlandse F-16 waarbij de vlieger om
het leven is gekomen en het toestel verloren ging. Uit diepgaand
onderzoek is niets naar voren gekomen wat wijst op een duidelijk
aanwijsbare reden voor het ongeval.

Met de beperkt beschikbare informatie zijn
op grondige wijze alle mogelijke oorzaken geïnventariseerd en
onderzocht. Bij dit onderzoek is onder meer gekeken naar de
omstandigheden van de vlucht, mogelijke technische of medische
oorzaken en een eventuele beschieting. Uit al die mogelijke
oorzaken kan het ontstaan van het ongeval niet met zekerheid worden
afgeleid. Op basis van de conclusies van het onderzoek is een
aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen worden
uitgevoerd.

Zo krijgt bijvoorbeeld de kleur van de
Seat Data Recorder een opvallende kleur. Deze datadrager is niet
teruggevonden, maar kan een belangrijke bijdrage leveren bij het
vinden van de oorzaak van een ongeval. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de procedure urineren en drinken voor en tijdens de
vlucht.

De F-16 voerde in het kader van de
International Stabilisation and Assistance Force Afghanistan (ISAF)
een vlucht uit van thuisbasis Kabul naar het inzetgebied in
Uruzgan. Het toestel kwam terecht in onherbergzaam gebied in de
provincie Ghazni, even ten noorden van de provincie Uruzgan. Het
toestel vloog op het moment van het ongeluk op grote hoogte.

bron:MinDef