MKB-Nederland staat gereserveerd tegenover
de plannen van CDA staatssecretaris De Jager van financiën om
het belastingstelsel te ‘vergroenen’. Het is maar de
vraag of zijn plannen het juiste effect zullen opleveren. De Jager
maakte eind maart bekend de belastingen op winst en arbeid flink te
willen verlagen. Maar daarvoor in de plaats komen meer
milieuheffingen. De plannen van de bewindsman komen bovenop de
voornemens die het kabinet in het Coalitieakkoord al heeft
uitgesproken.

De staatssecretaris wil nog eens een
bedrag van 1,1 miljard (wat dus neerkomt op een verdubbeling) aan
milieutax opleggen aan bedrijven en burgers. Alleen anders dan in
het kabinetsvoornemen zal de opbrengst van deze heffingen wel terug
worden gesluisd, in de vorm van een lagere vennootschaps- en
inkomstenbelasting. De hoop van De Jager is dat hiermee ondernemers
en consumenten minder energie zullen verbruiken.

MKB-Nederland betwijfelt of
milieuheffingen wel leiden tot schonere consumptie en productie.
Belasting op duurzame zaken heeft nog nooit tot substantiële
besparingen geleid. Een belangrijk deel van het Nederlandse
bedrijfsleven is relatief energie-intensief. Een verlaging van de
winstbelasting zal ook niet opwegen tegen de hogere
energieheffing.

Het risico is groot dat het midden- en
kleinbedrijf percentueel meer gaat bijdragen, wat nooit de
bedoeling kan (en mag) zijn. Het milieuvraagstuk houdt geen verband
met de grootte van bedrijven. Dat betekent dat in principe –
de belasting gelijk zou moeten zijn aan het kwantitatieve gebruik,
meent MKB-Nederland. In elk geval mogen de nieuwe belastingen de
huidige concurrentieverhoudingen niet (nog meer) verslechteren.

bron:MKB