(Persbericht) Prinses Maxima vindt terecht : iedereen heeft recht op een eigen bankrekening

Hoorn, De BVVU (Belangen Vereniging Voor Uitkeringsgerechtigden) zijn trots op onze Prinses Maxima. Wereldwijd vraagt Hare Majesteit de aandacht, om het openen van een bankrekening ook in de derde wereldlanden, mogelijk te maken.

De BVVU komt, namens de ca 2,2 miljoen Laag Inkomen Gezinnen (bron kernkaart Ministerie SZW, een maximaal inkomen tot 120% van de bijstandnorm), graag met Prinses Maxima in contact. Om te vertellen hoe het in ons Nederland, gesteld is.

Nederlanders met een negatieve BKR notering, die om welke reden dan ook een nieuwe bankrekening nodig hebben, worden massaal door de Nederlandse banken geweigerd. Zelfs geen rekening courant zonder roodstand blijkt onmogelijk.

Met vergaande consequenties. Geen automatische incasso‘˜s. Veel bedrijven rekenen inmiddels kosten, om per acceptgiro te kunnen betalen. Per acceptgiro variërend tussen de € 1 tot zelfs € 5 per stuk. Misschien wel door een woekerpolis, foute hypotheek of werkloosheid, echtscheiding of bijvoorbeeld ziekte, een fors lager inkomen, worden de vaste lasten wel flink duurder.

Een ww uitkering wordt door het UWV een keer per 4 weken uitgekeerd, de kans dat dit op de eerste van de maand valt, is bijna nihil. Te late betaling kost ook. Soms zelfs € 25. Veel bedrijven hebben hun eigen debiteuren afdeling als kostenbesparing opgeheven, is ondergebracht bij hun incassobureau. De overgang van debiteur naar wanbetaler is van een duizelingwekkende snelheid. Kosten minimaal € 37 extra. Door alle bijkomende kosten ontstaan er nieuwe betalingsachterstanden en problemen. Met de winter voor de deur liggen energie afsluitingen en huisuitzettingen op de loer.

De BVVU vindt het dus niet vreemd dat het aantal wanbetalers fors stijgt (persbericht 16-09-2010, werk) Alleen al de openstaande vorderingen in het tweede kwartaal van 2010 liepen op tot 5,6 miljard!

Stop kostenverhogende maatregelen. Maak het leven van de in betalingsproblemen verkerende Nederlanders, niet onmogelijk.