MKB-Nederland keert zich tegen het voornemen van staatssecretaris Wijn van financiën om de ontslagve

Werkgevers zullen minder snel personeel op leeftijd aannemen. Dit wordt immers risicovoller en duurder. Een eventueel ontslag, ook als dat om bedrijfseconomische omstandigheden nodig is, wordt minder makkelijk. De kosten van ontslag zullen als gevolg hiervan substantieel stijgen.

Het plan van de staatssecretaris bevoordeelt bovendien hogere inkomens. Wie meer dan 45 duizend euro bruto per jaar verdient, mag een groter deel van de ontslagvergoeding houden dan mensen met een lager inkomen. Dit omdat de eerste categorie te maken krijgt met de maximering van de ww en daardoor niet tot 70 procent van het laatst verdiende loon komt. Alles daarboven wordt fiscaal beboet.

MKB-Nederland vindt dat de staatssecretaris zich met zijn plannen in het domein van werkgevers en werknemers begeeft. Bovenwettelijke aanvullingen op het loon worden in cao's of individuele arbeidsvoorwaarden afgesproken, daar heeft de overheid geen zeggenschap over.

MKB-Nederland is voorstander van plannen die positieve prikkels inhouden. Dit stimuleert veel meer. Een goed voorbeeld hiervan is dat voor oudere werknemers geen wao-basispremie meer hoeft te worden betaald.

bron:MKB