Het Openbaar Ministerie zal de automobilisten die op 4, 5 en 6 december
op het 70-km/u-vlak op de A16 tussen de 70km/u en 100 km/u reden, niet
bekeuren. Wie echter harder dan 100 km/u reed, wordt wel vervolgd. De
hoogte van de boete wordt bepaald aan de hand van de mate van
overtreding van een maximumsnelheid van 100 km/u en niet 70 km/u.
Automobilisten die op die dagen op de A27 harder dan 70 km/u reden,
krijgen wel een bekeuring in de bus.

Het OM heeft alle feiten en omstandigheden rond de snelheidshandhaving
op de 70-km/u-vlakken op 4, 5 en 6 december 2004 nauwkeurig laten
uitzoeken. Het Korps Landelijke Politie Diensten heeft op twee
70km/u-trajecten, op de A27 en de A16, snelheidscontroles uitgevoerd in
verband met de gladheid van het wegdek. Deze controles hebben ondermeer
plaatsgevonden omdat er klachten waren van burgers over de
gevaarzetting vanwege de grote snelheidsverschillen op deze trajecten.

Uit het onderzoek van het OM is gebleken dat op de A16 de borden waarop
de maximumsnelheid van 70km/u was aangegeven bijna zes kilometer uit
elkaar stonden. De radarauto van het KLPD stond op vijf kilometer na de
eerste lichtkrant met daarop 70km/u en controle. De matrixborden boven
dit weggedeelte waren uit.

Op zich stelt de wet geen eisen aan het aantal meters dat zich tussen
het eerste en het herhalingsbord moet bevinden. Het Openbaar Ministerie
is echter van mening dat het niet onlogisch is dat een automobilist die
kilometers lang na de eerste lichtkrant geen bord ziet en constateert
dat de matrixborden uit zijn, weer 100 km/u gaat rijden. Ook het
percentage overtreders op de A16 in verhouding tot dat op de A27 geeft
aanleiding tot die mening. Zo lag dat op zaterdag op de A16 op 70,8 %
tegen 8,7 % op de A27.

De beslissing om de 70km-overtreders op de A16 niet te bekeuren is mede op aangeven van de Raad van Hoofdcommissarissen genomen.

Het OM heeft er overigens bij wegbeheerder Rijkswaterstaat op
aangedrongen dat op de 70km/u-trajecten eventueel aanwezige
matrixborden de maximumsnelheid zullen weergeven. Rijkswaterstaat is
daar inmiddels toe overgegaan.

Bron: Openbaar Ministerie