Tot 1 april konden spoorwegexploitanten een bod doen op de exploitatie
van de treindienst Ede/Wageningen - Amersfoort. De provincie Gelderland
had de voorwaarden omtrent frequentie en materieel opgesteld. Geen van
de in Nederland werkzame spoorwegexploitanten heeft zich echter gemeld.
De lijn dreigt daarom te verdwijnen. De provincie beraad zich nog.

Op vrijdag 1 april hebben vervoersbedrijven een offerte kunnen
indienen voor de exploitatie van de treindienst Ede/Wageningen -
Amersfoort. Basis voor deze inschrijvingen is een bestek van de
provincie Gelderland,waarin de voorwaarden en eisen voor de nieuwe
vervoerders op deze verbinding zijn geformuleerd. De provincie heeft in
dit bestek zwaar ingezet op verhoging van de frequentie, nieuw
lighttrainmaterieel, sociale veiligheid en een goede marketing. De
provincie heeft de ambitie om deze treinverbinding te ontwikkelen tot
de centrale openbaarvervoeras in het gebied van de Gelderse Vallei en
wil daarom deze treindienst opwaarderen door de bouw van nieuwe
stations, een halfuurverbinding en de inzet van nieuwe, toegankelijke
en comfortabele treinen. Helaas heeft geen enkele vervoerder
ingeschreven. "Ik ben natuurlijk teleurgesteld", aldus gedeputeerde
voor infrastructuur en Openbaar Vervoer Marijke van Haaren van de
provincie Gelderland. "Ik weet dat alle vervoerders er serieus naar
hebben gekeken.

bron:Provincie Gelderland