De officier van justitie heeft besloten om niet in hoger beroep te gaan
tegen de beslissing van de rechter-commissaris om de vordering
inbewaringstelling af te wijzen.

Gisteren is de verdachte van de aanrijding, waarbij afgelopen maandag
een 19-jarige jongen is overleden in de Derde Oosterparkstraat,
voorgeleid aan de rechter-commissaris en is door de officier van
justitie de inbewaringstelling gevorderd. Zoals gisteren ook
medegedeeld richt de verdenking zich in de eerste plaats op het nemen
van een onaanvaardbaar risico, hetgeen in juridische zin de verdenking
oplevert van doodslag.

De rechter-commissaris heeft gisterenmiddag uitgebreid de verdachte
gehoord maar is tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende
aanwijzingen zijn voor opzet en het bewust nemen van een onaanvaardbaar
risico.

In deze ingewikkelde zaak met ernstige gevolgen, waarbij er op
verschillende manieren tegen de zaak aangekeken kan worden, heeft het
Openbaar Ministerie zorgvuldig en uitgebreid onderzoek gedaan. Ook
gelet op het grote maatschappelijke belang van deze zaak heeft het
Openbaar Ministerie besloten om de zaak aan de rechter-commissaris voor
te leggen om een (voorlopig) rechterlijk oordeel in deze buitengewoon
gevoelige zaak te verkrijgen. Alle belangen afwegende zal de officier
van justitie tegen deze beslissing niet in hoger beroep gaan.

Het onderzoek tegen de verdachte loopt voort, waarbij het standpunt van
de rechter-commissaris verder meegenomen zal worden. Na afronding van
het onderzoek kan een beslissing over verdere vervolging genomen worden
en ten aanzien van welke mogelijke strafrechtelijke verwijten.

Bron: Openbaar Ministerie

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular